Vergunning
gepubliceerd op 09 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001112
pub.
09/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 28 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001021510 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1210 Sint-****-ten-Node, **** 19, onder het nummer 14 0332 07 (geldig tot 23 juli 2006), vanaf 23 juli 2001. Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/10/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001007264 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 augustus 2001 betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2001 type ministerieel besluit prom. 08/10/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001022709 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4031 ****, **** de la Belle Jardinière 196, onder het nummer 14 0202 10 (geldig tot 26 oktober 2003), vanaf 1 oktober 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^