Vergunning
gepubliceerd op 01 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 25 septembe Bij m

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001149
pub.
01/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 25 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan sluiten wordt de heer James Gardin, gevestigd te 8301 Knokke-Heist, De Vrièrestraat 31, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1440.09.

Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001011435 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 94 houdende registratie en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014223 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027051 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014222 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten wordt de heer Jean-Claude Monserez, gevestigd te 8500 Kortrijk, Elfde Julilaan 1, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1441.10.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001011437 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas sluiten wordt de heer Marc Vandenput, gevestigd te 3090 Overijse, Borrestraat 16, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1444.10.

Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/10/2001 pub. 10/11/2001 numac 2001022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001, tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van type ministerieel besluit prom. 23/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027055 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de heer Marcel De Nul, gevestigd te 1070 Brussel, Florimond De Pauwstraat 23, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.1443.10.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de heer François Vreux, gevestigd te 7600 Péruwel, quai de Paray Vieille Poste 12, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nummer 14.0340.10.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^