Vergunning
gepubliceerd op 01 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 24 okt Bij mi

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001231
pub.
01/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt Mevr. Anita Zielens, gevestigd te 9120 Beveren, Emmanuel Durletstraat 7, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14 1442 10.

Bij ministerieel besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011517 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001001105 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en houdende de graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeel sluiten wordt de heer Eric Bauwens, gevestigd te 4500 Hoei, rue Rioul 2, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14 0341 11.

Bij ministerieel besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011517 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001001105 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en houdende de graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeel sluiten wordt de heer Philippe Calbert, gevestigd te 1370 Geldenaken, rue de la Source 35, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14 0342 11.

Bij ministerieel besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011517 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001001105 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en houdende de graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeel sluiten wordt de heer Michel Dalcq, gevestigd te 4100 Seraing, rue Damry 73, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14 0343 11.

Bij ministerieel besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011517 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters-technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001001105 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en houdende de graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeel sluiten wordt de heer Hugues Servais, gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14 0344 11.

Bij ministerieel besluit van 15 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001016369 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de heer Yvo Beysen, gevestigd te 3512 Stevoort, de Libottonstraat 45, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14 1446 11.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^