Vergunning
gepubliceerd op 04 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministeriëel besluit van 3 januari 2001 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepalingen en vo(...) Voor de raadpleging

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014054
pub.
04/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Ongeregeld vervoer (Autocardiensten) Hernieuwing van een machtiging Bij ministeriëel besluit van 3 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde sluiten wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren voor een nieuwe periode die ingaat op 1 januari 2001 en die op 31 december 2010 zal verstrijken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^