Vergunning
gepubliceerd op 16 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het uitoefenen van bewakingsactiviteiten op het Belgische grondgebied in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000780
pub.
16/01/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het uitoefenen van bewakingsactiviteiten op het Belgische grondgebied in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003449 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding sluiten wordt de vergunning tot het uitoefenen van bewakingsactiviteiten op het Belgische grondgebied verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16.0089.10, aan de onderneming S.A.R.L. Athena Protection gevestigd te 59551 Attiches (Frankrijk), rue J.B. Colette 54.

De vergunning zoals voorzien heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Dit besluit treedt in werking onder de ontbindende voorwaarde dat de S.A.R.L. Athena Protection, binnen zes maanden vanaf de notificatie van dit besluit, geen bewijs van de naleving van de voorwaarde voorzien in aritkel 6, eerste lid, 5°, van de wet van 10 april 1990 overmaakt aan de Directie Private Veiligheid van de Algemene Rijkspolitie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^