Vergunning
gepubliceerd op 07 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000805
pub.
07/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 9 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 09/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027579 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden op het grondgebied van de gemeente Moeskroen voor gemengde bedrijfsactiviteit bestemd worden sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4100 ****, **** **** 260, onder het nummer 14.0327.03 (geldig tot 20 maart 2006), vanaf 25 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 10 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 25/04/2002 numac 2002003207 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002022303 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 1740 ****, **** 26, onder het nummer 14.1410.11 (geldig tot 30 november 2005), vanaf 2 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002009423 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, onder het nummer 14.0169.09 (geldig tot 15 september 2003), vanaf 21 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027546 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027543 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4630 ****, **** les **** 13/2, onder het nummer 14.0297.03 (geldig tot 10 maart 2005), vanaf 5 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035720 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027924 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 8310 ****, **** **** 129, bus 9, onder het nummer 14.1438.08 (geldig tot 5 september 2006), vanaf 11 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035720 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027924 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 2547 ****, **** 7, onder het nummer 14.1292.06 (geldig tot 1 juli 2003), vanaf 8 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002022457 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het ministerieel besluit van 10 december 1987 houdende goedkeuring van de lijst van geneesmiddelen die steeds, in vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm, waarvan zij het enig wer type ministerieel besluit prom. 16/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die retinol bevatten aan een medisch voorschrift wordt onderworpen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 1000 ****, ****, onder het nummer 14.0304.08 (geldig tot 4 september 2005), vanaf 22 april 2002. ***** heeft de toestemming gekregen om het beroep van privé-detective uit te oefenen ten behoeve van een publiekrechtelijke rechtspersoon met name de ****.****. De Post.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035720 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027924 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt de vernieuwing van de vergunning, om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de verandering van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 8300 ****-****, **** **** 18, onder het nummer 14.1396.04 (geldig tot 19 april 2005), vanaf 2 mei 2002.

Bij ministerieel besluit van 31 mei 2002 wordt de vernieuwing van de vergunning, om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 8670 ****, **** 73, onder het nummer 14.183.03 (geldig tot 17 april 2011), vanaf 17 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het gebruik, met het oog op de overdracht van gegevens nodig voor de vaststelling van de rechten op kinderbijslag, van de documenten, certificaten of brevetten, bedoeld in artikel 71, § 3, van de samengeordende wetten type ministerieel besluit prom. 26/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027933 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de vernieuwing om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 2000 ****, **** 7**** , onder het nummer 14.1462.04 (geldig tot 2 mei 2007), vanaf 11 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035720 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027924 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 9940 ****, **** 3, onder het nummer 14.1061.12 (geldig tot 17 december 2002), vanaf 7 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 24/03/2003 numac 2003035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002035822 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 1830 ****, **** 115, onder het nummer 14.0134.07 (geldig tot 7 juli 2003), vanaf 27 mei 2002.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 24/03/2003 numac 2003035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002035822 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 1830 ****, **** 115, onder het nummer 14.0182.09 (geldig tot 21 september 2003), vanaf 27 mei 2002.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002003337 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 3520 ****, **** 51, onder het nummer 14.1285.06 (geldig tot 29 juni 2003), vanaf 18 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035720 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027924 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 6700 ****, **** des **** **** 48 , onder het nummer 14.0220.11 (geldig tot 17 november 2003), vanaf 1 juni 2002.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4845 ****, **** de ****'Ermitage 36 , onder het nummer 14.0156.09 (geldig tot 6 september 2003), vanaf 3 juni 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^