Vergunning
gepubliceerd op 24 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 4 nove Bij mi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000349
pub.
24/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 4 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002036432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de heer Danny Tuerlinckx, gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Molenbeekweg 21, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1487.10.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Pol Spriet, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1494.01.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Alain De Moor, gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 950, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1492.01.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027176 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten wordt de heer Koen Hintjens, gevestigd te 2900 Schoten, Boekenborglei 31, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1493.01.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003003105 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende invoering van overgangsbepalingen voor de landmeters-expert van financiën en de eerstaanwezend verificateurs en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maa type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2002011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003200356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessionele organisatie belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeri type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Re sluiten wordt de heer Jan Sijs, gevestigd te 8660 De Panne, Ollevierlaan 51, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1491.12.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 107 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Robert Vanhentenrijk, gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Wilsonlaan 14, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1497.02.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 107 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de heer Maurice Van Baden, gevestigd te 2930 Brasschaat, De Romboutweg 69, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1495.01.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wielerwedstrijden in 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027526 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027517 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Walter De Wolf, gevestigd te 1851 Grimbergen, Ter Eikenlaan 16, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1496.01.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wielerwedstrijden in 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027526 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027517 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Gijs Minten, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 32 (KBC), gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.1498.02.

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1995 houdende ambtelijke erkenning van de explosieven voor civiel gebruik, met EG-merkteken type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027520 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003035500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, belast zij sluiten wordt de heer Serge Mont, gevestigd te 4020 Luik, rue de la Loi 29/53, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.0369.03.

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten wordt Mevr. Michèle Dupain, gevestigd te 4032 Luik, rue des Courteaux 80, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 14.0372.03.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^