Vergunning
gepubliceerd op 05 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij mi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000350
pub.
05/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 13 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten2, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 18 februari 1998 onder het nummer 14.1130.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 3290 ****, **** 63, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 18 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 25 maart 1998 onder het nummer 14.1164.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 3600 ****, **** Steenweg 214, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 25 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 31 maart 1998 onder het nummer 14.1178.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 9300 ****, **** 33, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 31 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 maart 1998 onder het nummer 14.1149.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 9300 ****, **** de **** 108, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1157.03 aan de ***** de ****, gevestigd te 2018 ****, **** **** 69, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 maart 1998 onder het nummer 14.1147.02 aan de heer Wouter Nagels, gevestigd te 2610 ****, **** ****, **** 16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1165.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 390, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 maart 1998 onder het nummer 14.1143.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 2221 ****-op-den-Berg, Kleine **** 18, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 maart 1998 onder het nummer 14.1151.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 8000 ****, **** 9, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten0, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 maart 1998 onder het nummer 14.1152.03 aan de heer Jan **** ****, gevestigd te 2600 ****, **** Steenweg 214, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 19 maart 1998 onder het nummer 14.1158.03 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 2600 ****, **** Steenweg 214, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 maart 1998 onder het nummer 14.1146.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 8800 ****, **** 632, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 maart 1998 onder het nummer 14.1144.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 2830 ****, **** 11, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1161.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 9630 ****, **** 8, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 maart 1998 onder het nummer 14.1102.01 aan de heer Geert **** ****, gevestigd te 9830 Sint-****, **** **** **** 6, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 januari 1998 onder het nummer 14.1102.01 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1830 ****, **** 115, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 januari 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1168.03 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003027210 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003022158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003002066 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003035265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1163.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 2018 ****, **** **** 69, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 31 maart 1998 onder het nummer 14.1183.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 48, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 31 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 18 februari 1998 onder het nummer 14.1133.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 2, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 18 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 5 februari 1998 onder het nummer 14.1111.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 2930 ****, **** **** 119, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 5 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 maart 1998 onder het nummer 14.1145.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 2900 ****, **** 87, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1154.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 8500 ****, **** 17, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 maart 1998 onder het nummer 14.1166.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 8500 ****, **** 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 maart 1998 onder het nummer 14.1177.03 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 2018 ****, **** **** 69, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 31 maart 1998 onder het nummer 14.1176.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 2030 ****, **** 133/16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 31 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 31 maart 1998 onder het nummer 14.1179.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 8790 ****, **** 41, bus 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 31 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 maart 1998 onder het nummer 14.1186.03 aan de heer ****-**** **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 390, bus 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 januari 1998 onder het nummer 14.1083.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 3001 ****, **** 45, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 januari 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 10 december 1997 onder het nummer 14.1034.11 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 8710 ****, **** 64, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 10 december 2012).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 november 1997 onder het nummer 14.1011.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 2801 ****, **** Doorn 26, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 november 2012).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 17 december 1997 onder het nummer 14.0020.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 1080 Sint-****, ****. **** 24/2, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 december 2012).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 29 mei 1998 onder het nummer 14.0102.05 aan de heer **** ****, gevestigd te 6110 ****-****-****, **** **** **** 188, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 januari 1998 onder het nummer 14.1082.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 3118 **** (****), **** 86, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 januari 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 maart 1998 onder het nummer 14.1142.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 8800 ****, **** 25, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 maart 1998 onder het nummer 14.1175.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 9500 ****, **** 20, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 17 februari 1998 onder het nummer 14.1124.02 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 2000 ****, **** 45, bus 12, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 17 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 8 december 1997 onder het nummer 14.1036.11 aan de heer Peter Van Hoof, gevestigd te 1210 ****, **** 33, bus 2, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 8 december 2012).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998 onder het nummer 14.0077.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 april 1998 zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 september 1998, onder het nummer 14.0072.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 7500 **** (****), **** **** **** **** 5, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 1 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorte sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 29 december 1997 zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 11 juni 2002, onder het nummer 14.0026.12 aan Mevr. **** ****, gevestigd te 1702 **** (****), **** 64**** , vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 december 2012).

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorte sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, onder het nummer 14.1236.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 8570 ****, **** 12, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorte sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 16 augustus 1998, onder het nummer 14.0090.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 7331 **** (****), **** des **** 65**** , vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 29 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorte sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 24 september 1998, onder het nummer 14.0085.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 6040 ****, **** **** **** 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 8 april 1998, onder het nummer 14.1196.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 3740 ****, **** 20, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 8 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998, onder het nummer 14.1203.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 2920 ****, **** 72, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 november 1998, onder het nummer 14.0148.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 1210 ****, **** 19, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, onder het nummer 14.1245.04 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 2180 ****, **** **** 16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, onder het nummer 14.1237.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 2350 ****, **** 10, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, onder het nummer 14.1252.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 8970 ****, **** 34, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, onder het nummer 14.1233.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 2290 ****, **** 12, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 20 april 1998, onder het nummer 14.1213.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 9700 ****, **** 30, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 1 april 1998, onder het nummer 14.1192.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 269, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 1 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 april 1998, onder het nummer 14.1221.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1755 ****, **** 5**** , vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998, onder het nummer 14.0078.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 15, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 april 1998, onder het nummer 14.1216.04 aan de heer **** **** Smet, gevestigd te 9800 ****, **** 16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998, onder het nummer 14.1211.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 8760 ****, **** 5, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 april 1998, onder het nummer 14.1218.04 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 2950 ****, **** 59, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 1 april 1998, onder het nummer 14.0071.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 31 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998, onder het nummer 14.1204.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 9070 ****, **** 73, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 april 1998, onder het nummer 14.0018.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 1457 ****, **** de la **** 187, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 april 1998, onder het nummer 14.1188.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 8820 ****, **** 6, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 2 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 1 april 1998, onder het nummer 14.1170.03 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 3111 ****, **** 62, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 1 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 april 1998, onder het nummer 14.1199.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 15, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de omslagen en van het identificatieformulier te gebruiken voor de in het buitenland verblijvende Belgen die per briefwisseling stemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998, onder het nummer 14.0091.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 7100 **** ****, boulevard **** **** 37, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 29 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten3, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 april 1998, onder het nummer 14.1224.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1570 ****, **** 31**** , vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten3, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 april 1998, onder het nummer 14.1225.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 56, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten3, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 20 april 1998, onder het nummer 14.1208.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 8800 ****, **** **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 8 april 1998, onder het nummer 14.1198.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 3700 ****, **** 143, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 8 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 29 januari 1998, onder het nummer 14.1104.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 1210 ****, **** 19, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 29 januari 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 8 januari 1998, onder het nummer 14.1044.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 1745 ****, **** 31, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 8 januari 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 april 1998, onder het nummer 14.1228.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 januari 1998, onder het nummer 14.1100.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 8500 ****, **** 71, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 januari 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 31 maart 1998, onder het nummer 14.1181.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 269, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 31 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 27 maart 1998, onder het nummer 14.1187.03 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1982 ****, **** 724, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 april 1998, onder het nummer 14.0089.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 6000 ****, boulevard **** 185, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 21 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 19 maart 1998, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 juli 1999, onder het nummer 14.0064.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 1210 ****, **** 151, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 18 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke in sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 23 april 1998, onder het nummer 14.1222.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 april 1998, onder het nummer 14.1219.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 6, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 9 april 1998, onder het nummer 14.1200.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 9100 ****, **** 73, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 april 1998, onder het nummer 14.1227.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 3800 ****, **** 30, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 april 1998, onder het nummer 14.1193.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 8210 ****, **** 22, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 2 april 2013).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^