Vergunning
gepubliceerd op 04 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Bâtir avec notre Evêque" te Namen om in de prov Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000809
pub.
04/11/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Bâtir avec notre Evêque" te Namen om in de provincies Namen en Luxemburg een tombola te organiseren, onder de benaming "Solidarité Diocésaine", van 15 februari 2003 tot en met 31 oktober 2003.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Ligue des Familles" te Brussel om in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een kosteloze tombola te organiseren van 1 april 2003 tot en met 31 januari 2004.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Protectoraat ten voordele der Doofstomme, Blinde en Zwakzichtige leerlingen en oudleerlingen van het Provinciaal Instituut van Brabant te Sint-Agatha-Berchem" om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "Protectoraat", van 1 mei 2003 tot en met 2 december 2003.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Collège d'Alzon" te Tellin om in het gehele land een tombola te organiseren van 27 november 2003 tot en met 31 januari 2004.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Dorp Nr. 2 - Koningin Fabiola" te Deurne om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 juni 2003 tot en met 31 mei 2004.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "United Fund for Belgium" te La Hulpe om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^