Vergunning
gepubliceerd op 05 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 9 sept

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000820
pub.
05/12/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 9 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening in personeelszaken wordt verleend voor de Administratie der Pensioenen type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201163 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 30 oktober 2001, houdende de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. Security Assistant Team, wordt in artikel 2, § 1, de activiteit van « bescherming van personen » toegevoegd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^