Vergunning
gepubliceerd op 05 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het uitbaten van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 26 august Bij mini

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000821
pub.
05/12/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het uitbaten van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, wordt de vergunning tot het uitbaten van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. Truback, gevestigd te 9300 Aalst, Kalfstraat 3, onder het nr. 16.1045.02, opgeheven met ingang van 6 september 2002.

Bij ministerieel besluit van 9 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening in personeelszaken wordt verleend voor de Administratie der Pensioenen sluiten, wordt de vergunning tot het uitbaten van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Master Concert Service B.V.B.A., gevestigd te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 10, onder het nr. 16.1034.07, opgeheven met ingang van 7 maart 2002.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003003476 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 11/09/2003 pub. 13/10/2003 numac 2003201420 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, wordt de erkenning als bewakingsonderneming verleend Safety Protection S.P.R.L.U., gevestigd te 1160 Brussel, Jamarlaan 39-41, opgeheven. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003021202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Carlo Zaino, gevestigd onder de benaming Eagle Security International, te 7033 Bergen (Cuesmes), rue des Chrysanthèmes 28, opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003021202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nr. 16.0033.06 aan de heer Luc Vranckx, gevestigd onder de benaming Vranckx Security, te 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue du Laid-Pas 53, opgeheven vanaf 5 februari 2003.

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003021202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten, wordt de vergunning tot het uitbaten van een bewakingsonderneming verleend aan Mevr.

Veerle Verniers, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Omega Security, gevestigd te 9870 Machelen-Zulte, Sparrenstraat 40, onder het nr. 16.1057.05, opgeheven met ingang van 31 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202155 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming (natuurlijke persoon) verleend bij ministerieel besluit van 10 maart 2000 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 september 2001, onder de benaming « General Security Management », onder het nr. 16.0059.02, aan de heer Rollo, Salvatore, gevestigd te 4420 Saint-Nicolas, rue Grimberieux 189, opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^