Vergunning
gepubliceerd op 28 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** ministerieel bes Bij ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000180
pub.
28/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027674 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027725 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027673 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027672 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003201002 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003009567 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 7 juli 1998, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 17 september 1998 en 28 juni 2002 onder het ****.14.0134.07 aan Mevr. **** ****, gevestigd te 1830 ****, **** 115, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027674 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027725 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027673 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027672 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003201002 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003009567 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 juni 1998 onder het ****. 14.0108.05 aan de heer **** ****, gevestigd te 7033 **** (****), **** des **** 4, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 1 juni 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 5 mei 1998 onder het ****. 14.1256.04 aan de heer **** **** **** ****, gevestigd te 2610 ****, **** 6, bus 50, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 5 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 29 juni 1998 onder het ****. 14.1280.06 aan de heer **** ****, gevestigd te 2000 ****, **** 18, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 29 juni 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 juli 1998 onder het ****. 14.1297.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 2530 ****, **** 22, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 december 1997 onder het ****. 14.1018.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 2920 ****, **** **** 5, bus 15, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 2 december 2012

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 september 1998 onder het ****. 14.0163.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4920 ****, **** **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het ****. 14.0207.10 op 28 oktober 1998 en gewijzigd op 18 februari 1999, aan de heer **** ****, gevestigd te 1980 ****, **** **** 22, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 3 juni 1998 onder het ****. 14.1275.05 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 9870 ****, **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 3 juni 2013).

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten9 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 13 oktober 1998 onder het ****. 14.0196.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 10 juli 1998 onder het ****. 14.0132.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 56, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 april 1998 onder het ****. 14.0088.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 13 juli 1998 onder het ****. 14.0140.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 1430 ****, **** **** **** 116, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 29 maart 2000 onder het ****. 14.0147.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 1970 ****, **** 83, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 28 oktober 1998, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 maart 1999 onder het ****. 14.0208.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 83, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 maart 1998 onder het ****. 14.0061.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 1420 ****, avenue des **** 55, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 11 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 7 juli 1998 onder het ****. 14.0130.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 6000 ****, **** **** 16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 15 september 1998 onder het ****. 14.0165.09 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 4831 ****, **** **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 7 september 1998, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002 onder het ****. 14.0156.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4845 ****, **** de ****'Ermitage 36, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.0145.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 6000 ****, avenue des **** 6, **** 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 28 oktober 1998 onder het ****. 14.0210.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 4020 ****, avenue **** **** 35/001, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 6 mei 1998 onder het ****. 14.1260.04 aan de heer **** **** **** De **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 17 november 1998 onder het ****. 14.0211.11 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 4800 ****, **** de **** 167, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 13 oktober 1998, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 maart 1999 onder het ****. 14.0194.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4802 ****, **** des Prés 2/1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 21 september 1998 onder het ****. 14.0172.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4601 ****, **** **** **** **** 30, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het ****. 14.1299.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 juli 2013) met ingang van 28 juli 2003.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 oktober 1998 onder het ****. 14.0198.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 7 september 1998 onder het ****. 14.1316.08 aan de heer **** ****, gevestigd te 3110 ****, **** 8****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1308.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 8770 ****, **** 2****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 20 april 1998 onder het ****. 14.1205.04 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1670 ****, **** 19, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1303.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 2930 ****, **** **** 26, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 september 1998, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 16 maart 2000 onder het ****. 14.1320.09 aan de heer **** **** De ****, gevestigd te 9940 ****, **** 38, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 21 september 1998 onder het ****. 14.0171.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 september 1998 onder het ****. 14.1319.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 3001 ****, **** 338, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 13 juli 1998 onder het ****. 14.0141.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 1330 ****, **** **** **** 59, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 11 juni 1998 onder het ****. 14.0116.06 aan de heer **** ****, gevestigd te 1420 ****, avenue de **** 135, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 10 juni 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 21 september 1998 onder het ****. 14.0180.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 25, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 september 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 november 1998 onder het ****. 14.0174.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 6040 ****, **** **** **** 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1307.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 8501 ****, **** 5, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 11 mei 1998 onder het ****. 14.1264.05 aan de heer **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 222, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 11 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1298.07 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 9840 **** ****, **** 16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1305.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 9820 ****, **** **** ****-plein 22, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1301.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 8501 ****, **** 153, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1302.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 2930 ****, **** **** 26, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 14 augustus 1998 onder het ****. 14.1310.08 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, de **** 37, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 september1998 onder het ****. 14.1311.08 aan de heer **** ****, gevestigd te 9400 ****-****, **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 2 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten5 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 6 november 1998 onder het ****. 14.1331.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 1410 ****, **** **** **** 168, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 5 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 21 september 1998 onder het ****. 14.0170.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 5 februari 1998 onder het ****. 14.0053.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 4 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 15 september 1998 onder het ****. 14.0167.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 juli 1998 onder het ****. 14.0144.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 1180 ****, **** 13, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 21 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 juli 1999, onder het ****. 14.0150.08 aan de heer **** ****, gevestigd te 6800 ****, ****, **** **** 10, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 augustus 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 28 oktober 1998 onder het ****. 14.1328.10 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 3580 ****, **** 39, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 17 september 1998 onder het ****. 14.0159.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4577 ****, **** **** **** 14, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten4 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 7 juli 1998 onder het ****. 14.0125.06 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998 onder het ****. 14.1243.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 2930 ****, **** Kaart 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend bij ministerieel besluit van 2 september 1998, onder het ****. 14.0152.08 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1210 ****, **** 19, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 1 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998 zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 19 december 2002 en 16 mei 2003, onder het ****. 14.0185.09 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 5330 ****, **** **** 16****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend bij ministerieel besluit van 11 mei 1998, onder het ****. 14.0101.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1380 ****, **** des Fonds 1****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 10 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 13 oktober 1998 onder het ****. 14.1324.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 48, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0188.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 6950 ****, **** de **** 3, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend bij ministerieel besluit van 28 oktober 1998, onder het ****. 14.0209.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 23, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 16 oktober 1998, onder het ****. 14.0191.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5660 ****, **** **** de **** 27, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0184.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998, onder het ****. 14.0219.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 5660 ****, **** **** de **** 27, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 7 september 1998, onder het ****. 14.0154.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 6200 ****, **** des **** 87, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 2 juni 1998, onder het ****. 14.0107.05 aan de heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 25, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 1 juni 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998, gewijzigd bij ministerieel besluit van 7 juli 1999, onder het ****. 14.0215.11 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 4802 ****, **** des Prés 2/1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 21 september 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 juni 2002, onder het ****. 14.0182.09 aan Mevr. **** **** ****, gevestigd te 1830 ****, **** 115, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 23 april 1998, onder het ****. 14.0093.04 aan de heer **** ****'****, gevestigd te 1000 ****, **** 35, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0189.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 13 oktober 1998 onder het ****. 14.1321.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 3300 ****, **** 16, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 13 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten7 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 15 september 1998, onder het ****. 14.0162.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten7 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 7 september 1998, onder het ****. 14.0155.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 7100 **** ****, **** des **** 35, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten7, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 28 oktober 1998 onder het ****. 14.1329.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 3511 ****, **** 36, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 18 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten7 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 22 juli 1998, onder het ****. 14.0145.07 aan de heer ****-**** **** ****, gevestigd te 7100 **** ****, **** de **** 20, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 21 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 19 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201118 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 januari 2002 tot aanwijzing van de leden van het comité van deskundigen die de aanvragen om erkenning van individuele zuiveringssystemen zullen onderzoeken type ministerieel besluit prom. 19/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 19/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 6 mei 1998, onder het ****. 14.0100.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 5 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten0 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 28 oktober 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 8 maart 1999, onder het ****. 14.0204.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 4020 ****, **** **** 41/41, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 30 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandrus dispar, evenals d sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 15 december 1998, onder het ****. 14.0224.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 5670 ****, **** de **** 19, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 december 2013).

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 21 september 1998, onder het ****. 14.0175.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 25, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 13 juli 1998, onder het ****. 14.0135.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 29 mei 1998, onder het ****. 14.0105.05 aan de heer **** ****, gevestigd te 1331 **** (****), **** de **** 37, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 mei 2013).

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003009797 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de leden van de Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202181 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202175 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Waasten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201660 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottignies sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 20 november 1998 onder het ****. 14.1332.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 6, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten6 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 30 april 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0098.04 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1325 ****, **** des **** 3, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 29 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten6, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998 onder het ****. 14.1244.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 8430 ****, ****. **** 48, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

De vergunning wordt van rechtswege ontbonden indien de feiten **** de ***** die het misdrijf valsheid in geschriften uitmaken, en die momenteel het voorwerp zijn van een procedure voor de correctionele rechtbank te ****, bij middel van een gezag van gewijsde beslissing zijn komen vast te staan.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998, onder het ****. 14.0217.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 5100 ****, **** de **** 271, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 5 januari 1999 onder het ****. 14.1336.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 5 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 6 november 1998 onder het ****. 14.1332.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 9000 ****, **** 157, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0195.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4560 ****, **** de **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998 onder het ****. 14.1251.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1780 ****, **** 68, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0186.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 2 september 1998 onder het ****. 14.1313.08 aan de heer **** ****, gevestigd te 3210 ****, **** 42, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 2 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998, onder het ****. 14.0214.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 1470 ****, **** **** 8, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten3 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 20 januari 1999 onder het ****. 14.1343.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 15, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 18 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten4, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 24 april 1998 onder het ****. 14.1230.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1860 ****, **** **** 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 23 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003003543 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003036193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 6 september 2001 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003023112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 20 januari 1999, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 22 september 1999, 24 mei 2000 en 17 maart 2003, onder het ****. 14.1342.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003003543 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003036193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 6 september 2001 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, type ministerieel besluit prom. 03/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003023112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 25 januari 1999 onder het ****. 14.1334.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 8510 ****, **** 10, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 25 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten3, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 30 april 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 16 juli 1998 onder het ****. 14.0090.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 7331 **** (****), **** des **** 65****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 29 april 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 december 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 7 september 1998, onder het ****. 14.0153.09 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 1020 ****, **** **** 268, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 december 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 5 februari 1998, onder het ****. 14.0042.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 1970 ****, **** 25, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 4 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 24 december 2003 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 28 oktober 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 16 mei 2003, onder het ****. 14.0206.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 1160 ****, ****-**** 3, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 27 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 15 december 1998, onder het ****. 14.0225.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 5500 ****, **** **** **** 86, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 december 2013).

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 10 december 1998, onder het ****. 14.1333.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 3971 ****, **** 30, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 december 2013).

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 11 januari 1999, onder het ****. 14.1340.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 2830 ****, **** 17, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 10 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 15 september 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 15 april 2002, onder het ****. 14.0169.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 september 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 19 oktober 1998 onder het ****. 14.1326.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 1830 ****, **** 115, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 19 januari 1999, onder het ****. 14.0232.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 5000 ****, **** de **** 120, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 18 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 9 maart 1998, onder het ****. 14.0059.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 1160 ****, **** 334, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 8 maart 2013).

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 5 januari 1999, onder het ****. 14.0226.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, ****. **** 53, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 4 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 februari 1999 onder het ****. 14.1352.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 2220 ****-op-den-****, **** 27, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 februari 2014).

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten5 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 12 februari 1999 onder het ****. 14.1350.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 3700 ****, **** **** 103, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 februari 2014).

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten5 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 8 februari 1999 onder het ****. 14.1346.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 3290 ****, **** 4, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 8 februari 2014).

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 26 februari 1999 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 18 mei 2001, onder het ****. 14.0243.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 7700 ****, **** **** **** **** 477/1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 25 februari 2014).

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 5 januari 1999 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 januari 2000, onder het ****. 14.0228.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 4020 ****, **** ****'Affaires **** ****, square des **** ****'Eau 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 4 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 20 januari 1999, onder het ****. 14.0233.01 aan de heer **** ****, gevestigd te 7140 ****, **** **** **** **** 2, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten1 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective als **** uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 15 december 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 5 februari 2001, onder het ****. 14.0222.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 6001 ****, avenue de **** 161, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 december 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend onder het ****. 14.0121.06 bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten8 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 20 juli 2001, aan de heer ****-**** ****, gevestigd te 1180 ****, **** **** 110, bus 8, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 30 juni 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998, onder het ****. 14.0193.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 4051 ****, **** **** 320, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 12 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen als **** verleend onder het ****. 14.0234.01 bij ministerieel besluit van 20 januari 1999 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 januari 2000, aan de heer **** ****, gevestigd te 1435 ****-****, **** **** **** 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het ****. 14.0201.10 bij ministerieel besluit van 27 oktober 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 juni 2001, aan de heer **** ****, gevestigd te 1020 ****, de **** 7, bus 7, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 26 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 16 juli 1998, onder het ****. 14.0142.07 aan de heer **** ****, gevestigd te 7970 ****, **** de **** 82, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 15 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998 zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 september 2002, onder het ****. 14.0220.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 6700 ****, **** des **** **** 48, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 22 december 1998 onder het ****. 14.1335.12 aan de heer **** **** ****, gevestigd te 9031 ****, **** de **** 26, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 22 december 2013).

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten7 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 11 januari 1999 onder het ****. 14.1341.12 aan de heer **** ****, gevestigd te 3600 ****, **** 23, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 11 januari 2014).

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten6, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 19 april 1999 onder het ****. 14.1354.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 2050 ****, **** 2, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 19 april 2014).

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten6 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 12 februari 1999, onder het ****. 14.0237.02 aan de ***** van **** ****'****, gevestigd te 7022 ****, **** des **** 76, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 11 februari 2014).

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 19 april 1999, onder het ****. 14.0251.03 aan de heer **** ****, gevestigd te 7110 **** ****, **** de la **** 13, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 18 april 2014).

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998, onder het ****. 14.0218.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 4500 ****, **** de ****'**** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 mei 1999, onder het ****. 14.0257.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1150 Sint-****-****, **** 4, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 mei 2014).

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten2 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 7 juli 1998, onder het ****. 14.0128.06 aan de heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 108, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 15 april 1999, onder het ****. 14.0256.04 aan de heer **** ****, gevestigd te 1400 ****, **** de **** 34, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 14 april 2014).

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 26 februari 1999, onder het ****. 14.0241.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 1150 Sint-****, **** 28, bus 5, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 25 februari 2014).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^