Vergunning
gepubliceerd op 28 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 28 maa Bij mi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000182
pub.
28/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten7 wordt de heer Fabrice Heinen, gevestigd te 4040 Herstal, Esplanade de la Paix 4/13, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0376.07.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten5 wordt de heer Tim Lauwereys, gevestigd te 9300 Aalst, Koningin Astridpark 7C, bus 4, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1505.06.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten5 wordt Mevr. Hilde Geudens, gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27 (Belgacom N.V.), gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1506.06.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten6 wordt de heer Wouter Verstraeten, gevestigd te 3118 Werchter, Sint-Jansstraat 11, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1507.06.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten6 wordt de heer Jacques Lauffs, gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0375.07.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de heer Gérard Pennie, gevestigd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Appelboomstraat 58, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1508.07.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2003 wordt de heer Luc Dutranoit, gevestigd te 1000 Brussel, De Post, Muntcentrum, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1509.07.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Marc Punie, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Kabei 32, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1511.07.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Ronny Schrooten, gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kastanjestraat 4, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1513.07.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Kris Van Den Steen, gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 390 (KBC Verzekeringen), gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1510.07.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van d type ministerieel besluit prom. 26/08/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201143 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de heer Danny Eykens, gevestigd te 3700 Tongeren, Klaproosstraat 8, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1512.07.

Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten4 wordt de heer Walter Patoor, gevestigd te 4287 Lincent, rue de Grand Hallet 4, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0374.07.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 30/09/2003 numac 2003201021 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het besluit van de Waalse Regering van 7 december 2000 houdende organisatie van dienstreizen naar het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt sluiten wordt de heer Raphaël Schmitz, gevestigd te 4960 Malmedy, route de Falize 51, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0377.08.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot eerste verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003201555 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 06/10/2003 numac 2003009744 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen sluiten wordt de heer Marc Verlinden, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1516.09.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot eerste verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003201555 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/09/2003 pub. 06/10/2003 numac 2003009744 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen sluiten wordt de heer Alexander van Duin, gevestigd te 9111 Belsele, Oude Baan 55, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1514.08.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003200954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003003489 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2003 waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Min sluiten wordt de heer François Masselus, gevestigd te 7000 Bergen, avenue Paul de Goussencourt 16, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0380.09.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003200954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003003489 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2003 waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Min sluiten wordt Mevr. Tina Goosen, gevestigd te 1000 Brussel, Muntcentrum, De Post, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1518.09.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandrus dispar, evenals d type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten wordt de heer Filip Stubbe, gevestigd te 9320 Erembodegem, Bredestraat 79, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1515.09.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandrus dispar, evenals d type ministerieel besluit prom. 30/09/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten wordt de heer Maarten Fieuws, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 32, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1517.09.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten wordt de heer René Davister, gevestigd te 4837 Baelen, Honthem 41, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0383.09.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri sluiten wordt de heer Charles Lambert, gevestigd te 1370 Geldenaken, chaussée de Charleroi 158, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nr. 14.0379.09 voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2004, uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri sluiten wordt de heer Marcel Dehaen, gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Pater Damiaanlaan 75, gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep voor een eerste periode van vijf jaar, onder het nr. 14.0387.10, uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri sluiten wordt de heer Rob Ketelbueters, gevestigd te 3530 Helchteren, Kunselstraat 25, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1520.09.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri sluiten wordt Mevr. Veerle Ter Haak, gevestigd te 2640 Mortsel, Wouter Volcaertstraat 12, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1519.09.

Bij ministerieel besluit van 7 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten1 wordt Mevr. Valérie Putzeys, gevestigd te 1070 Anderlecht, Vénizeloslaan 46, gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep voor een eerste periode van vijf jaar, onder het nr. 14.0386.10, uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten0 wordt de heer Philippe Szilvasi, gevestigd te 4620 Fléron, rue du Bay Bonnet 16, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0390.10.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten0 wordt de heer Dirk Verzele, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 32, (KBC), gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1522.10.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten0 wordt de heer Marc Burton, gevestigd te 7000 Mons, Vieux Chemin de Binche 495A, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0389.10.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten0 wordt de heer Yves Hanoulle, gevestigd te 9840 De Pinte, Eekbulk 5, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1525.10.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten2 wordt de heer Wim Van De Maele, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 87, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1523.10.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten2 wordt de heer Alain Evrard, gevestigd te 1000 Brussel, De Post, Muntcentrum, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0385.10.

Bovendien, wordt de vergunning om activiteiten van privé-detective ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen uit te oefenen, verleend tot de vervaldatum van deze eerste vergunning onder voorwaarde dat deze activiteiten uitzonderlijk in het kader van het arbeidscontract van betrokkene uitgevoerd worden.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten2 wordt de heer Kris Mertens, gevestigd te 9660 Opbrakel, Leinstraat 122, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1524.10.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten2 wordt de heer Alain Evrard, gevestigd te 1000 Brussel, Muntcentrum, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0385.10.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten2 wordt Mevr. Katty Dupont, gevestigd te 1360 Perwez, avenue de Burlet 18, gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.0388.10, uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de heer Koen Goethals, gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 390, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nr. 14.1526.11 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de heer Eric Scalais, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nr. 14.1528.11 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten3 wordt de heer Jurgen Claus, gevestigd te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 162, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1530.12.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten3 wordt de heer Willy Vanbaeden, gevestigd te 2640 Mortsel, Christus Koninglaan 30, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1529.12.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201232 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de heer David Wagner, gevestigd te 4121 Neupré, chaussée de Marche 61, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nr. 14.0392.01 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201232 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de heer Grégory Charlot, gevestigd te 5081 La Bruyère, rue Saint-Sauveur 1, gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep onder het nr. 14.0391.11 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201232 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de heer Erich Dassy, gevestigd te 3700 Tongeren, Wijnandstraat 20, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nr. 14.0394.12 voor een periode van vijf jaar vanaf uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201232 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de heer Jan De Schryder, gevestigd te 9200 Baasrode, Broekstraat 63, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1531.10.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de heer Arnaud Lesuisse, gevestigd te 4032 Luik, rue des Courteaux 80, gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep voor een eerste periode van vijf jaar, onder het nr. 14.0395.12, uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004002011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten wordt de heer Toby Herbots, gevestigd te 3210 Linden, Olmendreef 13, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1533.01.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^