Vergunning
gepubliceerd op 25 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij mi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000273
pub.
25/05/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201249 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201966 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201965 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 8 maart 1999, onder het ****.14.0248.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 56, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 7 maart 2014).

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004201249 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201966 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201965 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 28 oktober 1998 onder het ****. 14.1330.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 2920 ****, **** **** 17, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 28 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 21 september 1998, onder het ****. 14.0177.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 5100 ****, avenue de la **** 32, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 20 september 2013 .

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004201268 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de regeling van de voorschotten van de "Société wallonne du Logement" type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004007081 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Franstalige Stagecommissie van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 7 juli 1999, onder het ****. 14.0270.07 aan Mevr. **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** **** **** 8, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 juli 2014).

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend op 16 oktober 1998 onder het ****. 14.1325.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** 48, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 8 maart 1999, onder het ****. 14.0246.02 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 7 maart 2014).

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 26 oktober 1998 zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 5 juni 2001 en 8 oktober 2001, onder het ****. 14.0202.10 aan de heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, boulevard **** 48/102, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 25 oktober 2013).

Bij ministerieel besluit van 6 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004003181 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2004 tot verlenging van bepaalde erkenningen van bepaalde weefselbanken type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004022400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201891 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de "kwaliteitszorg" en de "survey surface agricoles" van het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004022259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004022258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 10 juli 1998, onder het ****. 14.0133.07 aan de heer **** **** Akel, gevestigd te 1030 ****, **** 30, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 9 juli 2013).

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 17 november 1998, onder het ****. 14.0213.11 aan de heer **** ****, gevestigd te 1700 ****, **** 13****, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 16 november 2013).

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend bij ministerieel besluit van 19 april 1999, onder het ****. 14.0254.03 aan de heer **** **** Hees, gevestigd te 1140 ****, **** **** 5, bus 49, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 18 april 2014).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^