Vergunning
gepubliceerd op 25 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000274
pub.
25/05/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 3730 ****, **** 170****, onder het ****.14.1319.09 (geldig tot 16 september 2013), vanaf 1 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4032 ****, boulevard de ****'**** 82, onder het ****. 14.0376.07 (geldig tot 27 augustus 2008), vanaf 16 december 2003.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004201268 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de regeling van de voorschotten van de "Société wallonne du Logement" type ministerieel besluit prom. 18/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004022193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1000 ****, **** 6, onder het ****. 14.0295.02 (geldig tot 1 maart 2005), vanaf 19 januari 2004.

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 7050 ****, **** **** **** 200, onder het ****. 14.0389.10 (geldig tot 12 november 2008), vanaf 16 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende erkenning van huisartsenkring type ministerieel besluit prom. 24/03/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 mei 2003 houdende erkenning van huisartsenkring type ministerieel besluit prom. 24/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2002 tot vaststelling van de indelingsmodaliteiten van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen in een functiefami sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1742 ****, **** 19, onder het ****. 14.152.09 (geldig tot 17 oktober 2010), vanaf 24 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 6 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004003181 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2004 tot verlenging van bepaalde erkenningen van bepaalde weefselbanken type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201891 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de "kwaliteitszorg" en de "survey surface agricoles" van het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 1440 ****, **** de la **** 10, bus 1, onder het ****. 14.0304.08 (geldig tot 4 september 2005), vanaf 24 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 2050 ****, **** 2, onder het ****. 14.1420.02 (geldig tot 7 maart 2006), vanaf 7 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 9050 **** (****), **** 6, onder het ****. 14.1532.01 (geldig tot 22 februari 2009), vanaf 29 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1050 ****, **** 502, onder het ****. 14.219.06 (geldig tot 29 juni 2008), vanaf 1 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1050 ****, **** 502, onder het ****. 14.218.06 (geldig tot 29 juni 2008), vanaf 1 maart 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^