Vergunning
gepubliceerd op 25 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000275
pub.
25/05/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten sluiten, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****-****, gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, onder de ****.14.0040.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007078 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2004 - mei 2004 type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 22/04/2004 numac 2004022220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende instelling van een aangifte- en registratieplicht bij het binnenbrengen van aardappelen en van een traceringssysteem bij de verhandeling van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 1 januari 2004 tot 30 juni 2004 type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 3000 ****, **** 6, onder het ****. 14.1075.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007078 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2004 - mei 2004 type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 22/04/2004 numac 2004022220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende instelling van een aangifte- en registratieplicht bij het binnenbrengen van aardappelen en van een traceringssysteem bij de verhandeling van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 1 januari 2004 tot 30 juni 2004 type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1210 ****, **** 33, bus 1, onder het ****. 14.1044.11; het **** heeft uitwerking met ingang van 29 augustus 2003.

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004007078 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2004 - mei 2004 type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 22/04/2004 numac 2004022220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende instelling van een aangifte- en registratieplicht bij het binnenbrengen van aardappelen en van een traceringssysteem bij de verhandeling van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 1 januari 2004 tot 30 juni 2004 type ministerieel besluit prom. 22/03/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die gesloten worden tussen de Staat en bepaalde steden en gemeenten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 3520 ****, **** 20, onder het ****. 14.1436.08; het **** heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligh sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de **** persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1930 ****, **** 27, onder het ****. 14.139.05; het **** heeft uitwerking met ingang van 9 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligh sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 9041 ****, **** 11, onder het ****. 14.1064.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 3 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2004 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1170 ****, **** 25, onder het ****. 14.0075.04; het **** heeft uitwerking met ingang van 15 maart 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^