Vergunning
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 05/2004 van 18 februari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S.A. Youth Ch Gelet op het

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004200822
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector Vergunningen. - nr. 05/2004 van 18 februari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S.A. Youth Channel Television" voor het uitgeven van een televisie-omroepdienst, "AB5" genoemd.

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 33 tot 35 betreffende de algemene regels voor het uitgeven van diensten, en op artikel 37 betreffende de bijzondere regels voor de televisie-omroepdiensten;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de aanvrager werden overgezonden;

Overwegende dat de aanvrager beantwoordt aan de voorwaarden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^