Vergunning
gepubliceerd op 05 april 2004

College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 01/2004 van 28 januari 2004 Beslissing nr. 01/2004 van 28 januari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aa Gelet op het

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004200826
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 01/2004 van 28 januari 2004 Beslissing nr. 01/2004 van 28 januari 2004 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de "S.A. Canal + Belgique" voor het uitgeven van een televisie-omroepdienst, "Canal +" genoemd.

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen 33 tot 35 betreffende de algemene regels voor het uitgeven van diensten, en op artikel 37 betreffende de bijzondere regels voor de televisie-omroepdiensten;

Na onderzoek van de stukken en gegevens die door de aanvrager werden overgezonden;

Overwegende dat de aanvrager beantwoordt aan de voorwaarden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^