Vergunning
gepubliceerd op 09 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** ****.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000334
pub.
09/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005200862 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : ***** is gevestigd **** **** 81, te 1150 Sint-****-****, onder het ****.14.265.03 (geldig tot 28 maart 2011), vanaf 28 december 2004.

Bij ministerieel besluit van 21 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009394 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd **** 100, te 2018 ****, onder het ****. 14.1255.04 (geldig tot 4 mei 2013), vanaf 1 oktober 2004.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003418 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federa type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005009410 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd **** **** 25, bus 31, te 3600 ****, onder het ****. 14.1258.04 (geldig tot 4 mei 2013), vanaf 1 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de deuren en poorten zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 « Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 : Producten zonder br sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd **** **** 25, bus 31, te 3600 ****, onder het ****. 14.1028.11 (geldig tot 23 november 2012), vanaf 1 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 20 april 2005 tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het presentiegeld van sommige leden van de Beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd **** 53, te 9810 ****-****, onder het ****. 14.319.11 (geldig tot 18 december 2011), vanaf 5 maart 2004.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005009417 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangende assessor van de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd Park ****, **** 148-150, te 1831 ****, onder het ****. 14.1282.06 (geldig tot 28 juni 2013), vanaf 21 maart 2005.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005009417 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangende assessor van de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd **** 9, te 9820 ****, onder het ****. 14.1288.06 (geldig tot 30 juni 2013), vanaf 12 februari 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^