Vergunning
gepubliceerd op 09 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

**** om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 26 april 2005 wordt de vergunning **** **** ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000335
pub.
09/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 26 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005022366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/04/2006 numac 2006011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** **** ****, gevestigd te 1700 ****, **** 38, onder het nummer 14.291.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2005.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005009410 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federa type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003418 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 1401 ****, **** de **** 81, onder het nummer 14.284.11; het **** heeft uitwerking met ingang van 19 maart 2005.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de deuren en poorten zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 « Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 : Producten zonder br sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 3840 ****, **** 47, onder het nummer 14.1131.02; het **** heeft uitwerking met ingang van 16 december 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^