Vergunning
gepubliceerd op 16 november 2005

Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 17 maart 2005 wordt de onderneming Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000701
pub.
16/11/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming PW Security G.C.V., gevestigd te 3120 TREMELO, Nieuwstraat 41, vergund voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 16 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de heer GEUDENS, Gilbert, gedomicilieerd te 2980 ZOERSEL, Rodenbachlaan 3, vergund voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 16 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de onderneming KAPPA Management B.V.B.A., gevestigd te 3080 TERVUREN, Moorselboslaan 11, vergund voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 16 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005201178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005202049 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005022281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 31/03/2005 numac 2005022290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van een weefselbank en toekenning van een nieuwe erkenning sluiten wordt de onderneming van Mevr. DE BOYE, Annemie, gevestigd onder de benaming Modus Operandi te 3010 KESSEL-LO, Holsbeeksesteenweg 42, vergund voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 20 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005201178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005202049 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005022281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 31/03/2005 numac 2005022290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van een weefselbank en toekenning van een nieuwe erkenning sluiten wordt de onderneming Security Consultants & Project Engineers N.V., gevestigd onder de benaming Scope N.V., te 3660 OPGLABBEEK, Weg naar Zwartberg 231, B6, vergund voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 20 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming Security Prevention International B.V.B.A., gevestigd te 3071 ERPS-KWERPS, Waterstraat 6.

Deze vergunning is geldig tot 7 april 2010.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten6 wordt de onderneming S.A.O. B.V.B.A., gevestigd te 2018 ANTWERPEN, Pelikaanstraat 78, B 93, erkend voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 28 april 2010.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten wordt de onderneming van de heer VAN RANSBEECK, Jurgen, met domicilie te 9280 LEBBEKE, Potaardestraat 68c, erkend voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar.

Deze vergunning is geldig tot 16 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten9 wordt de onderneming van de heer VEUGELEN, Geert, met domicilie te 3211 LUBBEEK, Bloemstraat 22, erkend voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 19 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten9 wordt de onderneming COSMAN B.V.B.A., gevestigd te 1731 ZELLIK, Kranenberg 6, erkend voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 19 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003526 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de onderneming van de heer PLAS, Adri, gedomicilieerd te 3910 NEERPELT, Herent 221, vergund voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar. Deze vergunning is geldig tot 26 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 2002 houdende erkenning van de interne tuchtregeling van de UCI, de KBWB en de WBV in verband met dopingpraktijken type ministerieel besluit prom. 01/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202188 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma's 01, 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DUBOIS, Johny, gevestigd onder de benaming DEJITRONIC Security Systems, te 1410 WATERLOO, chaussée de Louvain 133. Deze vergunning is geldig tot 31 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten9 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer I-FORCE C.V.B.A., gevestigd te 9200 GREMBERGEN, Bankveldstraat 19. Deze vergunning is geldig tot 19 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201756 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van de gemeente Bertrix type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201750 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van Baneu gelegen in Lierneux type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201755 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water geleverd in Stavelot, afdeling Francorchamps, gehucht Ster sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer HENDRICKX, Jacques, gevestigd te 1060 SINT-GILLIS, Antoine Bréartstraat 72. Deze vergunning is geldig tot 5 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022599 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Middenstand vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer RANWET, Charles, gevestigd te 6567 MERBES-LE-CHATEAU, rue des Alliés 35. Deze vergunning is geldig tot 26 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten5 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer LICATA, Antonio, gevestigd onder de benaming LICATA ALARME, te 4100 SERAING, rue du Tige Blanc 82. Deze vergunning is geldig tot 30 juni 2010. Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten5 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DEKYVERE, Bert, gedomicilieerd te 8520 KUURNE, Vijverhoek 38. Deze vergunning is geldig tot 30 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer SICX, Bernard, gevestigd te 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, Joseph Baecklaan 70, bus 10. Deze vergunning is geldig tot 5 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming PHILIPPE LEROUX CONSULTING g.c.v., gevestigd te 7090 's GRAVENBRAKEL (Hennuyères), rue des Aulnois 5. Deze vergunning is geldig tot 5 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming HYSYS B.V.B.A., gevestigd te 3071 ERPS-KWERPS, Haaggatstraat 41. Deze vergunning is geldig tot 5 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 06 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de privaatrechterlijke vereniging zonder winstoogmerk Belgian Institute for Security, gevestigd onder de benaming BELINSEC, te 1070 BRUSSEL, Nijverheidskaai 222. Deze vergunning is geldig tot 5 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming EBS Deschamps V.O.F., gevestigd te 8560 GULLEGEM, Kleine Ieperstraat 113. Deze vergunning is geldig tot 13 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming RISKOVERY CONSULT B.V.B.A., gevestigd te 3090 OVERIJSE, Treurwilgenlaan 10. Deze vergunning is geldig tot 13 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming RGA Services B.V.B.A., gevestigd te 9070 DESTELBERGEN, Burgemeester Meirsonstraat 19. Deze vergunning is geldig tot 13 juli 2010. Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer NOEL, Miguel, gevestigd te 1020 BRUSSEL, Pagodenlaan 282. Deze vergunning is geldig tot 13 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer IURMAN, Albert Dino, gevestigd te 5060 SAMBREVILLE (Auvelais), Clos du Mayeur 2. Deze vergunning is geldig tot 13 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten2 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer XHROUET, Marc, gevestigd onder de benaming « Les Oies du Capitole » te 4900 SPA, rue de la Poste 25. Deze vergunning is geldig tot 14 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten2 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming CC Domotic Alarm S.P.R.L., gevestigd te 7050 JURBISE, rue Royale 7bis. Deze vergunning is geldig tot 14 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten8 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming COMMONSENSE B.V.B.A., gevestigd te 8790 WAREGEM, Koningin Fabiolalaan 3. Deze vergunning is geldig tot 19 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten8 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming ALERT B.V.B.A., gevestigd te 8530 HARELBEKE, Jan Breydelstraat 73. Deze vergunning is geldig tot 19 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten8 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming SECA BENELUX B.V.B.A., gevestigd te 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, Boulevard de la Woluwe 34. Deze vergunning is geldig tot 19 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer DEGOSSELY, Jean-Marc, gevestigd onder de benaming JMD Sécurité te 6880 BERTRIX, rue des Alouettes 36. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer ANTOONS, LUC, gevestigd te 3040 HULDENBERG (Sint-Agatha-Rode), Leuvensebaan 201A. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming Jean-Claude François & Co G.C.V., gevestigd onder de benaming Security Management, te 4102 SERAING (Ougrée), rue de la Lisière 26. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer ANNET, Christian, gevestigd te 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue du Panorama 38. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer ANTOONS, LUC, gevestigd te 3040 HULDENBERG (Sint-Agatha-Rode), Leuvensebaan 201A. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming AUREMATELEC B.V.B.A., gevestigd te 7170 MANAGE (La Hestre), rue de l'Avaleresse 4.

Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer DERNI, Jean-Pierre, gevestigd te 1495 VILLERS-LA-VILLE (Tilly), rue du Bosquet 27. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer SOMERS, PATRICK, gevestigd te 1450 CHASTRE, place de la Féchère 23. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming DOBES B.V.B.A., gevestigd te 3510 KERMT, Holrakkerstraat 8. Deze vergunning is geldig tot 22 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer GIUSTI, Francesco, gevestigd te 4000 LUIK, rue des Blés 53. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer KERGER, Serge, gevestigd onder de benaming Alarme et Protection Mister K, te 4000 LIEGE (Rocourt), rue Victor Croisier 52. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming EUROSOINS B.V.B.A., gevestigd onder de benaming Security Audit Consulting Engineering Bureau d'Etude te 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE, Generaal de Longuevillelaan 20, bus 15. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan Mevr. TOUSSAINT, MARIE-JEANNE, gevestigd 1050 ELSENE, rue du Prince Albert 33. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming EXPERTISE & SECURITY CONSULTANTS B.V.B.A., gevestigd te 1495 VILLERS-LA-VILLE (Tilly), rue du Bosquet 27. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer VRIJGHEM, Philippe, gevestigd te 8500 KORTRIJK, Sint-Denijsestraat 243. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer WILLE, RONALD, gedomicilieerd te 9030 MARIAKERKE, Lakenstraat 2. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming LEYSSENS SECURITY G.C.V., gevestigd te 2180 EKEREN, Willebeeklaan 25. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten7 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer BATS, MARC, gedomicilieerd te 2170 MERKSEM, IJsvogelstraat 64. Deze vergunning is geldig tot 23 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming ON LINE SECURITY EUROPE N.V., gevestigd te 1180 UKKEL, rue des Astronomes 38, bus 7.

Deze vergunning is geldig tot 31 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer GOVAERT, Danny, gevestigd te 9520 ZONNEGEM, Heetstraat 19. Deze vergunning is geldig tot 31 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming MADELEC N.V., gevestigd te 8790 WAREGEM, Kalkhoevestraat 52. Deze vergunning is geldig tot 31 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming VANHOTEC B.V.B.A., gevestigd te 8953 WIJTSCHATE, Sint-Medardursplein 14. Deze vergunning is geldig tot 31 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming AGTS International B.V.B.A., gevestigd te 4130 ESNEUX, route de Dolembreux 98. Deze vergunning is geldig tot 31 augustus 2010. Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten4 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming Guide Securité B.V.B.A., gevestigd te 6141 FONTAINE-L'EVEQUE, rue de Trazegnies 16.

Deze vergunning is geldig tot 31 augustus 2010.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming CND MANAGEMENT B.V.B.A., gevestigd te 6534 THUIN (Gozée), rue des Cornettes 1. Deze vergunning is geldig tot 7 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten0 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer BAETEN, Benno, gevestigd onder de benaming BAETEN ALARM, te 3520 ZONHOVEN, Engstegenseweg 6. Deze vergunning is geldig tot 7 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 15 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022801 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 1992 tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerh type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor schoonheidsspecialist type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van het Basisoverlegcomité van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer VILEYN, DANIEL, gevestigd te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM, Torekenslaan 5. Deze vergunning is geldig tot 14 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 15 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022801 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 1992 tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerh type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor schoonheidsspecialist type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van het Basisoverlegcomité van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming INSTITUUT VOOR PSYCHOTRAUMA/POBOS N.V., gevestigd onder de benaming IVP/POBOS, te 2800 MECHELEN, Leopoldstraat 39. Deze vergunning is geldig tot 14 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 15 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022801 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 1992 tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerh type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor schoonheidsspecialist type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van het Basisoverlegcomité van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming LUMENPLUS B.V.B.A., gevestigd te 8540 DEERLIJK, Waregemstraat 22. Deze vergunning is geldig tot 14 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten2 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer HANSEN, Frédéric, gevestigd te 4000 LUIK, rue Henri-Blès 8. Deze vergunning is geldig tot 19 september 2005.

Bij ministerieel besluit van projet AM 21 september 2005 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer ETABLISSEMENTS LECLERCQ et fils S.P.R.L., gevestigd te 1495 VILLERS-LA-VILLE (Tilly), avenue du Pont des Précheurs 1. Deze vergunning is geldig tot 25 oktober 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming COBELGUARD N.V., gevestigd te 1000 BRUSSEL, Albert Brachetlaan 22. Deze vergunning is geldig tot 22 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende satellietgrondstations type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201177 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005201180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten3 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming TIMMERMAN DIRK B.V.B.A., gevestigd te 2230 HERSELT, Dorp 77. Deze vergunning is geldig tot 22 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming P & M TECHNOLOGY B.V.B.A., gevestigd te 3540 DONK, Winningweg 6. Deze vergunning is geldig tot 25 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten1 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming HOME SECURITY SYSTEMS B.V.B.A., gevestigd te 3800 SINT-TRUIDEN, Tiensesteenweg 48. Deze vergunning is geldig tot 25 september 2010.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005022905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus tot vaststelling voor het jaar 2005 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200272 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 53 en programma's 02 en 06 van organisatieafdelingen 16 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer BECIS S.C.R.L.P., gevestigd te 1320 BEVEKOM, rue de Louvain 4. Deze vergunning is geldig tot 18 oktober 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200320 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200319 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005003746 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer MOUREAU Adelin, gevestigd te 4141 SPRIMONT, rue de la Gendarmerie 60.

Deze vergunning is geldig tot 20 oktober 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200320 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200319 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005003746 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer POPULAIRE, OSWALD, gevestigd te 7370 DOUR, avenue Hyacinth Harmegnies 24. Deze vergunning is geldig tot 20 oktober 2010. Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200320 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200319 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005003746 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van vijf jaar verleend aan de onderneming van de heer MARBAISE, JOSEPH, gevestigd onder de benaming Alarme Gestion Contrôle (A.G.C.), te 4120 NEUPRE (Rotheux-Rimière), rue de l'Oseraie 38. Deze vergunning is geldig tot 20 oktober 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^