Vergunning
gepubliceerd op 21 februari 2006

Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 20 april 2005, de B.V.B.A. "A & G SECURITY", De vergunning heeft

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000123
pub.
21/02/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 20 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009393 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005035553 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202155 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202149 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202151 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202154 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, de B.V.B.A. "A & G SECURITY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4600 Visé, avenue Franklin Roosevelt 27, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van winkelinspecteur en portier.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0144.03.

Bij ministerieel besluit van 21 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005007315 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/03/2006 numac 2006007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de centrale dienst voor sociale en culturele actie van de militaire gemeenschap. - Vernietiging sluiten0, de heer Servian, Fabrice, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming onder de benaming van "SECURITY PROTECTION GUARDIANS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7390 Quaregnon, rue de Lambrechies 322.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend worden.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen mogen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0145.04.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005007315 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/03/2006 numac 2006007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de centrale dienst voor sociale en culturele actie van de militaire gemeenschap. - Vernietiging sluiten1, de onderneming "PATROL GUARDING S.P.R.L.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue des Hagnas 1, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van winkelinspecteur en portier; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0147.04.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/04/2006 numac 2006011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005022366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten, de B.V.B.A. "SAFE-T-FIRST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Kapellaan 19, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van portier en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0146.04.

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005007152 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005007128 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor het gebruik door derden van de infrastructuur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202161 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202162 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, de B.V.B.A. "ARAMIS SECURITY SERVICES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik, avenue de l'Observatoire 36, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van winkelinspecteur en portier.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0048.11.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003526 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, de B.V.B.A. "GLOBAL SECURITY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Antoine Bréartstraat 9, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van portier en van winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0148.05.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003526 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan MVK Events & Security B.V.B.A., gevestigd te 2880 Bornem, Puursesteenweg 9, onder het nr. 16.1091.04 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201756 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van de gemeente Bertrix type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201750 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van Baneu gelegen in Lierneux type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201755 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water geleverd in Stavelot, afdeling Francorchamps, gehucht Ster type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten, de B.V.B.A. "DLS SECURITY" is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van portier en van winkelinspecteur; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0149.05.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten2, de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - verleend aan de heer Mineur, Michel wonende te 6250 Aiseau-Presles, rue d'Aiseau 129.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten moeten ongewapend en zonder hond worden uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0152.06.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten7, de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - verleend aan de heer Vincenzo Zaccone, wonende te 7100 La Louvière, rue de la Baume 139.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met inbegrip van de mobiele bewaking en met uitsluiting van interventie na alarm; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten moeten ongewapend en zonder hond worden uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0150.05.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten6, de N.V. "CAVE CANEM TECHNOLOGY", gevestigd is te 1300 Wavre, avenue Einstein 3, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van portier en van winkelinspecteur; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten moeten ongewapend worden uitgeoefend worden.

Alleen de activiteit van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mag met hond uitgeoefend De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0154.06.

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005011314 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005003619 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de besluiten van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 21 juni 2005 tot wijziging van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten, de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - onder de benaming "EUROPEAN MANAGEMENT CONTROL", verleend aan de heer Caise Patrick, wonende te 7100 La Louvière, rue de Longtain 131/1.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met inbegrip van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten moeten zonder hond worden uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met inbegrip van de mobiele bewaking en van interventie na alarm mogen met wapen uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0151.06.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200240 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005003651 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming is verleend aan de B.V.B.A. "PATREM SECURITY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4040 Herstal, rue de la Clawenne 15.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen onder de mobiele en statische bewaking met uitsluiting van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs en van portier.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0155.07.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200240 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005003651 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan RAP SECURITY B.V.B.A., gevestigd te 3582 Beringen, Sportlaan 75, onder het nr. 16.1094.07, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten8, de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - is verleend aan de heer Swaelens, Jean-Marc, gevestigd is te 7090 Braine-le-Comte, rue du Moulin 44, en onder het nummer 16.156.08.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten8 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan Dhooghe, Serge, gevestigd te 8530 Harelbeke, Wagenweg 34, onder het nr. 16.1095.08, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten8 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan ARGON B.V.B.A., gevestigd te 8501 Kortrijk, Kortrijksestraat 2, onder het nr. 16.1092.05, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en met uitsluiting van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen alsook de activiteiten van bescherming van personen worden zonder hond uitgeoefend.

De activiteiten van goederenbewaking kunnen met hond worden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten9 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan HEROS SECURITY NEDERLAND B.V., gevestigd te NL-NG3047 Rotterdam (Nederland), Kiotoweg 221-223, onder het nr. 16.1093.09, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten1 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan Duran Yener, gevestigd te 3582 Beringen, Molenlaan 22, onder het nr. 16.1097.09 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten1 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de N.V. BELGOPROCESS, gevestigd te 2480 Dessel, Gravenstraat 73, onder het nr. 18.1100.09, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale (= die volgsystemen gebruiken); - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005007315 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/03/2006 numac 2006007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de centrale dienst voor sociale en culturele actie van de militaire gemeenschap. - Vernietiging sluiten is de B.V.B.A. " EUROPEAN SECURITY GROUP NIGHT DEPARTEMENT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd te 1410 Waterloo, Koningin Astridlaan 77, is vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van winkelinspecteur en met uitsluiting van de activiteiten van portier.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0157.09.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005023050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2005 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen sluiten is de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - onder de benaming "FRANÇOIS SECURITY" verleend aan de heer Stéphane François, wonende te 5190 Jemeppe-sur-Sambre, chaussée de Charleroi 24.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portier en winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0160.11.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten is de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon - onder de benaming "H.S. SECURITY" verleend aan Mevr. Daloze, Caroline, wonende te 7100 La Louvière, rue du Saint-Laurent 14.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - beheer van alarmcentrale met uitsluiting van beheer van bewakingscentrale; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en van winkelinspecteurs; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0161.11.

Bij ministerieel besluit van 3 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten3 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan BELGISCH BEWAKINGSBUREAU B.V.B.A., gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Oppum 56, onder het nr. 16.1098.10, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten5 is de B.V.B.A. "TROTEXYS GUARD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1301 Bierges, rue de Manège 18/2, vergund tot het exploiteren van een bewakingsonderneming.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar onder het nummer 16.0164.12.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten4 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. Elite Security Services, gevestigd te 2560 Nijlen, Schooldijk 14, onder het nr. 16.1099.01, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten0 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan de Christope Lambaux, onder de handelsbenaming SECURITY FORCE, gevestigd te 2650 Edegem, Geverstraat 28, onder het nr. 16.1100.01, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022929 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022931 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de Lidstaten van de Europese Unie sluiten0 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. K.E. PROJECTS, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 51/C, onder het nr. 16.1082.01, voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^