Vergunning
gepubliceerd op 23 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 8 april 2005 wordt de vergunning tot het expl Het art

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000128
pub.
23/02/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 8 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten2 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan het onderneming "B.V.B.A. F.G. GARDIENNAGE" als volgt gewijzigd : Het artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 augustus 2001 als volgt gewijzigd : « De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, is verleend aan C.V.B.A. F.G. GARDIENNAGE waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7830 Hellebecq, Stocquoy 8. » Bij ministerieel besluit van 8 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten2 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan het onderneming "B.V.B.A. H - SECURITE" als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met paard te doen maar behalve in private plaatsen.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten, is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 januari 1991 tot vergunning aan de "INTERCOMMUNALE HOSPITALIERE FAMENNE ARDENNE" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6900 Aye, rue du Vivier 21, als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en winkelinspecteurs. Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten8 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan het onderneming "GROUP 4 TOTAL SECURITY N.V." als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden, alle activiteiten met inbegrip van het vervoer van geldbiljetten zonder goedgekeurd neutralisatiesysteem; - beheer van alarmcentrales met inbegrip van alle activiteiten van beheer van een alarmcentrale en met uitsluiting van activiteiten van bewakingscentrale; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en winkelinspecteurs; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten1 is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot vergunning aan de N.V. "AGS PROTECTOR" als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van winkelinspecteurs en met uitsluiting van de activiteiten van portiers; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen worden met wapen uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten5, is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 februari 2004 tot vergunning aan de heer Rose, Mario, tot het exploiteren van de bewakingsonderneming "A.I.S. OPTIMAL SECURITY" gevestigd te 7700 MOESKROEN, rue du Congo 114, als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van winkelinspecteurs en met uitsluiting van de activiteiten van portiers; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mag met hond uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten wordt in artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2002 van de vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijk persoon verleend aan Patrick Wittevrongel onder de handelsbenaming Master Protection Agency, wordt als volgt vervangen : § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van interventie na alarm en mobiele bewaking; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en portiers. § 2. Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van bescherming van personen en toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten6, is het artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 november 2002 tot vergunning aan de bewakingsonderneming "BELUX SECURITY" als volgt gewijzigd : De woorden « BELUX SECURITY S.C.A.R.L. » worden vervangen door de woorden « BELUX SECURITY S.A. (van Luxemburgse recht) » en de woorden "Rue Colpach-Haut 18, te 8531 ELL (Groothertogdom van Luxemburg) worden vervangen door de woorden "Allée Scheffer 33 te L-2520 Luxemburg".

Bij ministerieel besluit van 26 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten5 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 april 2001 van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. SCORPIONS SECURITY, wordt als volgt vervangen : «

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. § 2. Deze bewakingsactiviteiten worden ongewapend uitgeoefend. § 3. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met paard worden uitgeoefend, voorzover dit uitsluitend gebeurt op private terreinen. § 4. De volgende bewakingsactiviteiten worden zonder hond uitgeoefend : - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Behoudens het geval waar de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm worden uitgeoefend in een afgesloten ruimte waar derden aanwezig kunnen zijn, mogen deze activiteiten uitgeoefend worden met hond.

In de gevallen waar gebruik mag worden gemaakt van een hond, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd : - de hond dient te allen tijde aan een leidband van maximum 2 meter lengte te worden gehouden; - indien andere personen dan de bewakerhondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. » Bij ministerieel besluit van 26 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten5 is het artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 juni 2002 tot vergunning aan de bewakingsonderneming "SECURITAS LUXEMBOURG S.A." als volgt gewijzigd : De woorden « SECURITAS S.A. » worden vervangen door de woorden « GROUP 4 FALCK - Société de Surveillance et de Sécurité S.A. ».

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003526 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 31 mei 2002 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de N.V. "PRO-SECURITE" als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend, alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met paard alleen in het privé-domein uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201756 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van de gemeente Bertrix type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201750 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van Baneu gelegen in Lierneux type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201755 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water geleverd in Stavelot, afdeling Francorchamps, gehucht Ster type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 januari 2004 tot vergunning de heer Pascal DERAU, gevestigd rue Albert Bériot 221, te 7732 SIRAULT, tot het exploiteren van de bewakingsonderneming, natuurlijk persoon, onder de benaming "EVENT SECURITY INTERVENTION", als volgt vervangen : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs en van de activiteiten van portiers.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend. Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mag met hond uitgeoefend worden.

Bij ministerieel besluit van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2005 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de sluiten is de onderneming SHIELD SECURITY, gevestigd rue de Wangenies 116, te 6220 Fleurus, vergund om honden te gebruiken in het kader van de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Bij ministerieel besluit van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2005 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de sluiten is het artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juni 2003 tot vergunning aan de C.V.B.A. "BCA SECURITY" tot het exploiteren van de bewakingsonderneming als volgt gewijzigd : De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming is verleend aan de C.V.B.A. "BCA SECURITY" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4670 Blegny, rue Entre Deux Villes 7/4.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005002079 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het uitgebreid wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het uitgebreid wegingscomité type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022599 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Middenstand vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen sluiten is het artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 6 oktober 2004 vergund aan de Heer Filippo DI MAIRA tot het exploiteren van een bewakingsonderneming natuurlijke persoon onder de benaming "OPTIMUM SECURITY" als volgt gewijzigd : De woorden « met uitsluiting van mobiele bewaking » worden vervangen door de woorden " met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm".

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005011314 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005003619 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de besluiten van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 21 juni 2005 tot wijziging van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten is het artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 23 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten3 tot vergunning aan de B.V.B.A. "F.A.C.T. SECURITY", tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, de volgende koppelteken zijn toevoegen : - verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Aan het artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten3 is er een vierde paragraaf toegevoegd die stipuleert : « § 4 de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met paard alleen in de publieke toegang uitgeoefend. » Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022675 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022600 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 7 januari 2005 tot verbod van bepaalde wierookkegeltjes en -stokken sluiten is het artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 9 april 2002 tot vergunning aan de N.V. C.D.B. ENTREPRISE, gevestigd is te 7740 Pecq, rue Albert Ier 52, tot het organiseren van een interne bewakingsdienst ten midden van de instelling "H20" gevestigd op hetzelfde adres, de volgende koppelteken is toevoegen : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022675 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022600 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 7 januari 2005 tot verbod van bepaalde wierookkegeltjes en -stokken sluiten wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 september 2002 van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. M.O.T. SECURITY, als volgt vervangen : «

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. § 2. De volgende bewakingsactiviteiten worden zonder hond uitgeoefend : - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003. § 3. De volgende activiteiten worden ongewapend uitgeoefend : - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen; - het verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen kunnen gewapend worden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten3 is de bewakingsonderneming "DLS SECURITY" vergund om honden te gebruiken in het kader van de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten9 wordt het beschikkend gedeelte van het ministerieel besluit van 11 september 2002, gewijzigd door het ministerieel besluit van 1 mei 2003 tot vergunning de B.V.B.A. "Z.G. SECURITY" tot het exploiteren van een bewakingsonderneming. Dit is door het volgende beschikkend gedeelte vervangen : De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming is verleend aan de B.V.B.A. « EUROPEAN SECURITY GROUP » waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1421 Braine-l'Alleud, rue du Bois Seigneur Isaac 40.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteit van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen onder de vorm van statische bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteur; - bescherming van personen; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen mogen met hond uitgeoefend worden.

De vergunning tot het uitoefenen van volgende activiteiten is geweigerd aan de B.V.B.A. EUROPEAN SECURITY GROUP : - de activiteiten van bewaking met wapen; - de activiteiten van mobiele bewaking met inbegrip van interventie na alarm; - de activiteiten van winkelinspecteur. De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar vanaf 11 september 2002 onder het nummer 16.0097.08.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten0 is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003526 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vergunning aan de bewakingsonderneming "GLOBAL SECURITY" als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van portier en van winkelinspecteur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten0 tot uitbreiding van het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de N.V. COBELGUARD, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) § 1 van artikel 2 wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 1.De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden voor- zover deze activiteiten beperkt blijven zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. » 2) Artikel 2, § 2, wordt vervangen door de volgende bewoordingen : « § 2.De activiteiten van bescherming van personen, toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer, toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid worden uitgeoefend zonder hond.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond. »

Bij ministerieel besluit van 12 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten7 worden de volgende wijzigingen aangebracht aan het ministerieel besluit van 18 november 2003 van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de ALL EVENTS SECURITY N.V. : « § 1. Artikel 1 wordt als volgt vervangen : de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - rechtspersoon wordt toegekend aan COBELGUERD LIGHT CIT N.V., met maatschappelijke zetel Albert Brachetlaan 22, 1020 Brussel. » § 2. Artikel 2, § 1, wordt als volgt vervangen : «

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden voor- zover deze activiteiten beperkt blijven zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en van portiers; » § 3. Artikel 2, § 3 wordt als volgt vervangen : « De activiteiten van toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden voorzover deze activiteiten beperkt blijven zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 07 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer en de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid plaatsen worden zonder hond uitgeoefend. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond uitgeoefend worden. »

Bij ministerieel besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten0 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan « VIGICORE EVENTS SECURITY » als volgt gewijzigd : De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, is verleend aan VIGICORE EVENTS SECURITY waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6700 Arlon, avenue de la Gare 3.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten0 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 oktober 2003 van de vergunning als bewakingsonderneming - natuurlijk persoon - verleend aan Jean-Paul Vermeersch onder de handelsbenaming V&D Security, als volgt vervangen : «

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van portiers en met uitsluiting van winkelinspectie; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie. »

Bij ministerieel besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten1 wordt artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 26 november 2004 van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan B.V.B.A. Interguard Security, als volgt vervangen : « § 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van portiers en winkelinspectie; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. »

Bij ministerieel besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten1 is het artikel 2 van het ministerieel besluit van 7 juni 2005 tot vergunning aan de bewakingsonderneming "C.V.B.A. BCA SECURITY" als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van portier en van winkelinspecteur.

Bij ministerieel besluit van 28 novemer 2005 is het artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten4 tot vergunning aan de bewakingsonderneming "SECURITAS LUXEMBOURG S.A." als volgt gewijzigd : De woorden « SECURICOR Luxembourg S.A. » worden vervangen door de woorden « BRINK'S SECURITY Luxembourg S.A. ».

Bij ministerieel besluit van 12 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten is het artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 november 2002 tot vergunning aan de bewakingsonderneming "BELUX SECURITY N.V." als volgt gewijzigd : De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, is verleend aan BELUX SECURITY N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te L-1724 Luxemburg, boulevard Prince Henri 33.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200491 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 15/02/2006 numac 2006200415 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van instellingen die van overdracht van schuldvordering kunnen genieten in het kader van de huurtoelagen type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200492 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200505 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2003 tot vergunning van BELGACOM ALERT SERVICES als bewakingsonderneming worden de bestaande woorden vervangen door de volgende bewoordingen : "de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming SECURITAS ALERT SERVICES N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-over-Heembeek wordt vernieuwd voor een periode van 5 jaar met ingang van 6 oktober 2002 en draagt het nummer 16.1068.01".

Bij ministerieel besluit van 20 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten6 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2005 tot vergunning van SECURITY ASSISTANT TEAM B.V.B.A. als bewakingsonderneming worden de woorden "3201 Aarschot, Langdorpsesteenweg 162" vervangen door de woorden "3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 1C ".

Bij ministerieel besluit van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten7 wordt de vergunning van de bewakingsonderneming "ATLANTIS SECURITY PREVENTION" als volgt gewijzigd : « De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met hond uitgeoefend. »

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten4 wordt de bewakingsonderneming "EUROPEAN SECURITY GROUP NIGHT DEPARTEMENT B.V.B.A."vergund voor de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van winkelinspecteur en van portier.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2006 wordt het ministerieel besluit van 21 februari 2005 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming "SHIELD SECURITY" gevestigd te Fleurus, rue de Wangenies 116, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van de activiteiten van portiers en winkelinspecteurs.

De activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De activiteit van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen kan uitgeoefend worden met hond. De activiteit van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen kan gewapend worden uitgeoefend tijdens de nacht.

Bij ministerieel besluit van 23 januari 2006 wordt het ministerieel besluit van 18 november 2003 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming "AJ SECURITY" gevestigd te Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 200, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de statische bewaking evenals mobiele bewaking met interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van winkelinspecteurs maar uitsluiting van de activiteiten van portiers.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen worden met wapen uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo sluiten2 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan "EUROPEAN SECURITY GROUP NIGHT DEPARTEMENT B.V.B.A." gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en van interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van activiteiten van winkelinspecteur en van portier.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 23 januari 2006 wordt het ministerieel besluit van 26 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming "SAFE T FIRST S.P.R.L." gevestigd te Brussel, avenue de la Chapelle 19, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van de activiteiten van portiers en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^