Vergunning
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2006-0015-A Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006 wordt een individuele vergunning voor de productie van elektriciteit aan de NV ELECTRABEL toegekend voor de vervan

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011385
pub.
30/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2006-0015-A Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2006 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203181 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003416 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots van het type F te Brussel, Aalst, Aat, Bergen, Bierset, Dendermonde, Doornik, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Leuven, Mechelen, Meer, sluiten wordt een individuele vergunning voor de productie van elektriciteit aan de NV ELECTRABEL toegekend voor de vervanging van de eenheid 1 van de centrale van AMERCOEUR.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^