Vergunning
gepubliceerd op 17 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2005, ontvangt Kuzelj Management Consultants BVBA, Beukenhof 4, 3620 Lanaken, een vergunning als privé-tewerkstellingsagent(...) - Werv

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031492
pub.
17/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2005, ontvangt Kuzelj Management Consultants (KMC) BVBA, Beukenhof 4, 3620 Lanaken, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05-033.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Chris Verheyde & partners BVBA, Res. Major Williamson Fosterpark 2, bus 201, 8000 Brugge, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.035.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 2 juni 2005, ontvangt Customer Focused Selling SPRL, Vliegwezenlaan 70, bus 1, 1731 Zellik, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.036.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Equip'Interim SA, rue Abbé Gelin 2, 4317 Faimes, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Terbeschikkingstelling van interim-kunstenaars; - Outplacement; - Bemiddeling van kunstenaars; - Werving en selectie; - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Deze vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 jaar en dragen het uniek identificatienummer nr. B-AB05.037.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 2 juni 2005, ontvangt Koenig Stéphane (SKProduction, in eigen naam) een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Bemiddeling van kunstenaars.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.039.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Konsensus BVBA, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.040.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Leader Intérim SAS, rue des Alouettes, umber, F-95604 Eaubonne, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.041.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Podiumkunsten Bis Producties VZW, Leliestraat 61, 2540 Hove, een vergunning als priv-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Bemiddeling van kunstenaars.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek indentificatienummer nr. B-AB05.042.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Selectie en Bedrijsservice (SBS) BVBA, Lippenshofweg 1, 9320 Aalst, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgenden activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie; - Outplacement.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.043.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Sodeva Consulting CVBA, Zemstbaan 24, 2800 Mechelen, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.044.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Synergie Belgium NV, Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgenden activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.045.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Ulysses Consulting BVBA, Ninoofsesteenweg 73, 1700 Dilbeek, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.046.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Veral BVBA, Rollegemkerkstraat 104, 8510 Rollegem, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.047.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Verleysen Hugo (Senden & Janssens, in eigen naam), Zesbunderstraat 17, 9300 Aalst, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.048.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel sluiten, ontvangt Acta Interim NV, rue des Ecoles 34, 4800 Verviers, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.049.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt Carpe BVBA, Breemweg 37, 1861 Wolvertem, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.050.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt Denewet, Decat & Saelen BVBA, Scheutlagestraat 25, 9200 Dendermonde, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.051.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt G Consult & Services BVBA, Bergdal 18, bus 7, 1853 Strombeek, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.052.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt HCX Belgium BVBA, Koning Albert I - laan, 48, bus 1, 1780 Wemmel, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.053.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt Health Care Interim NV, Battelsesteenweg 455, 2800 Mechelen, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Werving en selectie.

Deze vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 jaar en dragen het uniek identificatienummer nr. B-AB05.054.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt HR Attitude BVBA, Culliganlaan 1, bus B, 1831 Diegem, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.055.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van een lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap « l'Etablissement public à caractère industriel et commercial EDF » aan de vennootschap van Belgisch recht EDF Belg sluiten, ontvangt J.M. Consultancy BVBA, Breemweg 37, 1861 Wolvertem, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.056.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, betreffende de onteigeningen ten algemene nutte ingesteld door de wet van 26 juli 1962 voor de onteigening van een p sluiten, ontvangt Algorithm BVBA, Fond des Chevaux 1, 1301 Bierges, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.057.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, betreffende de onteigeningen ten algemene nutte ingesteld door de wet van 26 juli 1962 voor de onteigening van een p sluiten, ontvangt Bakker & partners SA, Violetlaan 18, 2980 Zoersel, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.058.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 juni 1993 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, betreffende de onteigeningen ten algemene nutte ingesteld door de wet van 26 juli 1962 voor de onteigening van een p sluiten, ontvangt Impact Interim NV, Kempische Kaai 7C, 3500 Hasselt, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.059.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten, ontvangt ASAP Interim NV, Henry Fordlaan 47, 3600 Genk, een vergunning als privé-teserkstellingsagentschal voor de uitoefening van de volgenden activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars; - Bemiddeling van kunstenaars; - Terbeschikkingstelling van interimkunstenaars; - Outplacement.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.060.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten, ontvangt Associated Executive Consultant NV, Prinses Clementinalaan 92, 9000 Gent, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.061.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten, ontvangt Govan Sports NV, Aartrijksesteenweg 105, 8490 Jabbeke, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.062.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten, ontvangt Stand-By BVBA, Vondelpark 140, 3120 Tremelo, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.063.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten, ontvangt Vectis NV, Cogels Osylei 36, 2600 Berchem een vergunning als privé-tewerkstemmingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.064.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot samenstelling van het Adviescomité opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten, ontvangt Yves baré SA, rue La Niestrée 4, 4452 Wihogne-Juprelle, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.065.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad sluiten, ontvangt Atlantae BVBA, Tweebruggenstraat 7, bus 2, 9160 Lokeren, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.066.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad sluiten, ontvangt CV Health BVBA, Heirweg 184, 9270 Laarne, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.067.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad sluiten, ontvangt O & E BVBA, Laageind 5, 2940 Stabroek, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie.

Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het uniek identificatienummer nr. B-AB05.069.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/06/2006 numac 2006031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauff type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 306 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten, ontvangt Ideal Interim SA, rue Prince Albert 1, 4840 Welkenraedt, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Outplacement; - Terbeschikkingstelling van interimkunstenaars; - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten.

Deze vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 jaar en dragen het uniek identificatienummer nr. B-AB05.069.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/06/2006 numac 2006031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauff type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 306 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten, ontvangt Labelem SA, Hautgné 3, 4140 Sprimont, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Outplacement; - Werving en selectie.

Deze vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 jaar en dragen het uniek identificatienummer nr. B-AB05.070.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/06/2006 numac 2006031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauff type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 306 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften sluiten, ontvangt Lem Interim SA, Hautgné 3, 4140 Sprimont, een vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Werving en selectie; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Outplacement.

Deze vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 jaar en dragen het uniek identificatienummer nr. B-AB05.071.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^