Vergunning
gepubliceerd op 24 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 12 april 2007 wordt de vergunning tot het organiseren va De vergu

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000434
pub.
24/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022529 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan BVBA Exit nouveau, gevestigd te 3052 Blanden, Bierbeekstraat 13, bus 11, onder het nr. 18.1120.03 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegangkelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met inbegrip van portiers.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^