Vergunning
gepubliceerd op 28 november 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk van 6 november 2007 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2007-2008, gedurende een halve dag per week, de functie va

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000910
pub.
28/11/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk van 6 november 2007 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2007-2008, gedurende een halve dag per week, de functie van assistent uit te oefenen aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, voor de cursus « juridische aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw » - « ruimtelijke ordeningsrecht ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^