Vergunning
gepubliceerd op 27 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunning Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008 is de vergunning tot he De ver

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000296
pub.
27/03/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunning Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten is de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA PROTECTION UNIT, met maatschappelijke zetel te 4920 Aywaille, rue des Trois Ponts 51/A. De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen inclusief de mobiele bewaking en met uitsluiting van interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van de activiteiten uitoefenen in cafés en dansgelegenheden en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteur; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning is verleend voor een periode van vijf jaar. Deze periode begint te lopen vanaf de datum waarop dit besluit is uitgereikt. De onderneming is vergund onder het nummer 16.0199.12.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^