Vergunning
gepubliceerd op 17 juni 2008

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008 wordt het ministerieel besluit In arti

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000509
pub.
17/06/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2008 pub. 23/05/2008 numac 2008011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 13/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her sluiten wordt het ministerieel besluit van 27 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003022874 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003201005 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer en ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 02/09/2003 numac 2003003448 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2003-2008 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2003-2011 sluiten tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming "BVBA VIGICORE", met maatschappelijke zetel te 6700 Arlon, avenue de la Gare 23, gewijzigd.

In artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003022874 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003201005 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer en ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 27/08/2003 pub. 02/09/2003 numac 2003003448 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2003-2008 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2003-2011 sluiten tot vergunning van de BVBA VIGICORE, worden een § 4 en een § 5 ingevoegd, luidende als volgt : « § 4. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen kunnen met paard worden uitgeoefend, voor zover dit uitsluitend gebeurt op voor het publiek toegankelijke private terreinen. § 5. De activiteiten van controle van personen kunnen met paard worden uitgeoefend, voor zover dit uitsluitend gebeurt op voor het publiek toegankelijke private terreinen ter gelegenheid van festivals, sportwedstrijden, concerten, markten in open lucht... ».

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2008 pub. 23/05/2008 numac 2008011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 13/05/2008 pub. 09/06/2008 numac 2008022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her sluiten wordt het ministerieel besluit van 23 juli 2007 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, natuurlijke persoon, verleend aan de heer RIEGA, Alain, met maatschappelijke zetel te 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Emile Vandervelde 31B, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm ; - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van de activiteiten als bewakingscentrale.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^