Vergunning
gepubliceerd op 07 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000617
pub.
07/08/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Livre vert des Castors », te Luik, om een huis-aan-huis collecte van geld te houden onder de benaming « Opération-Chocos » op 6, 7, 13 en 14 september 2008 in de provincies Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen en Waals-Brabant, en op 20, 21, 27 en 28 september 2008 in de provincies Luik, Luxemburg, Henegouwen en Waals-Brabant.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^