Vergunning
gepubliceerd op 05 augustus 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008, wordt de vergunning tot het organiseren van een v Met de

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000675
pub.
05/08/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008013090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202850 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten tot kennisgeving en bekendmaking van de beslissingen betreffende de kandidaat-huurders en de huurders, alsook de beslissingen tot toekenning van woningen type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten, wordt de vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst verleend aan VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ - DE LIJN NV, gevestigd te 2800 Mechelen, Motstraat 20.

Met de vergunning kunnen de volgende activiteiten uitgeoefend worden : - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen; - de bevoegdheden zoals bepaald in hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder handboeien, zonder spuitbus, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 17.1002.06 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^