Vergunning
gepubliceerd op 14 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 december 2008 wordt de vergunning tot h Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000019
pub.
14/01/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008003481 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2008-2011, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2008-2013 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het functieprofiel als bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke inste type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het attest als bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federa type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verslagen die in het kader van de stage of de proefperiode moeten opgesteld worden als bedoeld in de artikelen 18, 20 en 26 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2006 houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "HDP Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200490 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200491 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008. sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst uit te voeren geweigerd aan de « Clinique Fond'Roy ASBL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te avenue J. Pastur 43, 1180 Brussel.

Bij ministerieel besluit van 24 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003523 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst uit te voeren geweigerd aan de « Clinique La Ramée ASBL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te avenue de Boetendael 34, 1180 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^