Vergunning
gepubliceerd op 24 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 24 december 2008 wordt de vergunning tot het organisere De verg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000086
pub.
24/02/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 24 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003523 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten sluiten wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan VZW AZ Sint-Lucas, met maatschappelijke zetel te Sint-Lucaslaan 29, 8310 Assebroek.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 18.1160.11 en wordt toegekend voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007200714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1999 tot oprichting van het Paritair Leercomité van de Nationale Arbeidsraad type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 02/04/2007 numac 2007015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201582 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201584 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201583 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand sluiten, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan Bayer Antwerpen Comm. V, gevestigd te 2040 Antwerpen, Haven 507, Scheldelaan 420, onder het nr 18.1119.02 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en portiers.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^