Vergunning
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 07.10.2008 wordt de vergunning om he Mevr.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000133
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 07.10.2008 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op haar verzoek, ingetrokken : Mevr. Anne Willems, voorheen gevestigd te 4020 Luik, boulevard Frankignoul 3A /13, onder het nummer 14.0490.06; het intrekkingsbesluit heeft uitwerking met ingang van 15.09.2008.

Bij ministerieel besluit van 16.01.2009 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Jacques Renard, voorheen gevestigd te 7350 Hensies, rue de Villers 74, onder het nummer 14.298.12; het intrekkingsbesluit heeft uitwerking met ingang van 31.12.2008.

Bij ministerieel besluit van 16.01.2009 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Henri Defresne, voorheen gevestigd te 4420 Saint-Nicolas, place Wérixhas 27, onder het nummer 14.250.06; het intrekkingsbesluit heeft uitwerking met ingang van 22.12.2008.

Bij ministerieel besluit van 16.01.2009 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Thierry Pirnay, voorheen gevestigd te 4970 Stavelot, avenue des Démineurs 5, onder het nummer 14.0426.01; het intrekkingsbesluit heeft uitwerking met ingang van 15.12.2008.

Bij ministerieel besluit van 28.01.2009 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Jean Van Bellinghen, voorheen gevestigd te 5330 Assesse, rue Jaumain 16E, onder het nummer 14.0185.09; het intrekkingsbesluit heeft uitwerking met ingang van 05.01.2009.

Bij ministerieel besluit van 16.02.2009 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer Jean-Marie Kornwolf, voorheen gevestigd te 4950 Waimes, rue du Cimetière16, onder het nummer 14.403.02; het intrekkingsbesluit heeft uitwerking met ingang van 13.01.2009.

De vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.277.07 aan de heer François Duchâteau, voorheen gevestigd te 1050 Elsene, Hippodromelaan 122, wegens het overlijden van de betrokkene, wordt ingetrokken. Deze intrekking heeft uitwerking met ingang van 28.01.2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^