Vergunning
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 februari 2009 wordt aan de heer Houblon, Robe

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000139
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappel type ministerieel besluit prom. 03/02/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten wordt aan de heer Houblon, Robert, met handelsbenaming Rosing Security en woonachtig te Potterijstraat 113, 3300 Tienen, de vernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoon geweigerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^