Vergunning
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19 januari 2009 wordt de vergunning tot het

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000150
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 19 januari 2009 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan de « Ziekenhuisvereniging van Anderlecht, van Etterbeek, van Elsene, van Sint-Gillis (Iris Ziekenhuizen Zuid) », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Baron Lambertstraat 35, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^