Vergunning
gepubliceerd op 04 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 24 december 2008 wordt de vergunning om een be Dit be

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000152
pub.
04/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 24 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003523 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten sluiten wordt de vergunning om een bewakingsonderneming te exploiteren, verleend aan de heer Swaelens, Jean-Marc, natuurlijk persoon, woonachtig te 7090 Braine-le-Comte, Rue du Moulin 44, ingetrokken.

Dit besluit sorteert zijn effect op 3 september 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^