Vergunning
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 8 december 2008 wordt het ministerieel be De verg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000154
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 8 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008003495 bron federale overheidsdienst financien Ministrieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten wordt het ministerieel besluit van 6 maart 2007 tot vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming "NV BRINKS SECURITY LUXEMBOURG", met maatschappelijke zetel te L-1273 Luxembourg-Hamm, rue de Bitbourg 8, gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; - beheer van alarmcentrales met inbegrip van de toezichtscentrales; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten worden zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden, van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van bescherming van personen kunnen gewapend worden uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008003495 bron federale overheidsdienst financien Ministrieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten wordt het ministerieel besluit van 11 juli 2007 tot vergunning van "BVBA EUROPEAN PROGUARD", met maatschappelijke zetel te 1180 Uccle, rue des Trois Arbres 16B, voor het exploiteren van een bewakingsonderneming gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008003495 bron federale overheidsdienst financien Ministrieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten wordt het ministerieel besluit van 26 april 2005 tot vergunning van "BVBA SAFE-T-FIRST", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Kapellaan 19, voor het exploiteren van een bewakingsonderneming gewijzigd.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van de activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend mits inachtneming van het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^