Vergunning
gepubliceerd op 22 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « European Center for Jewish Students », te Brussel Bij k

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000823
pub.
22/01/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « European Center for Jewish Students », te Brussel, om van 15 februari 2010 tot en met 15 augustus 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren onder de benaming « ECJS Tombola 2010 ».

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », te Brussel, om van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de verenigingen zonder winstoogmerk « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » te Brussel en « Inter-Environnement Wallonie » te Namen om van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011 in het gehele land samen een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Scale Dogs » te Brussel om van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « UNICEF België » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 31 decemer 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om voor een periode van één jaar met ingang van de datum van dit besluit in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Handicap International » te Brussel, om van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te Tellin om van 4 maart 2010 tot en met 30 april 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Drivers » te Brussel om van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 onder de benaming « Tombola RYD », in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale Stichting voor Onderzoek op gebied van Kindercardiologie » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur » te Sommière om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zoner winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen » te Antwerpen om van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren onder de benaming « Zoo 2000 ».

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Animatiecentrum voor Talen » te Brussel om van 10 april 2010 tot en met 9 april 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « OEuvres du Soir » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum Het Laar » te Brussel om van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Gezinsbond » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 onder de benaming « Tombola van de Gezinsspaarkaart, 48e schijf », een kosteloze tombolaoperatie in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad te organiseren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de mutualiteit verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » te Brussel om van 1 januari 2010 tot en met 28 mei 2010 onder de benaming « Tombola ten bate van de Kiezen », in het gehele land een tomboaoperatie te organiseren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^