Vergunning
gepubliceerd op 02 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 3 maart 2010 wordt de vergunning om het beroep van **** **** he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000449
pub.
02/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 3 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofds type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de raad voor volwassenenvorming sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer Steven **** ****, is gevestigd te 9031 **** (Drongen), **** 1, onder het nummer 14.1579.07 (geldig tot 22 augustus 2010), vanaf 7 december 2009.

Bij ministerieel besluit van 11 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200877 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010003161 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010009216 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde hulpstukken voor vuurwapens sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 4020 **** (****), **** **** 35, onder het nummer 14.0487.02 (geldig tot 19 juni 2013), vanaf 4 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2009-2010 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010024101 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203089 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203088 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203090 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : Mevr. **** ****, is gevestigd te 3680 ****, **** 9, onder het nummer 14.1605.08 (geldig tot 28 september 2011), vanaf 1 december 2009.

Bij ministerieel besluit van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2009-2010 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010024101 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203089 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203088 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203090 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 5500 **** (****), **** de **** 121, onder het nummer 14.0097.04 (geldig tot 29 april 2013), vanaf 7 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2009-2010 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 01/04/2010 numac 2010024101 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203089 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203088 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 25/03/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010203090 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 1160 ****, **** 360, **** 2, onder het nummer 14.0118.06 (geldig tot 28 juni 2013), vanaf 4 maart 2010.

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010204282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 9000 ****, **** 3, onder het nummer 14.1014.11 (geldig tot 13 november 2012), vanaf 3 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, onder het nummer 14.1221.04 (geldig tot 23 april 2013), vanaf 14 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 9000 ****, **** 3, onder het nummer 14.154.09 (geldig tot 17 oktober 2010), vanaf 11 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer Kris Van Den Steen, is gevestigd te 9000 ****, **** 3, onder het nummer 14.1510.07 (geldig tot 25 augustus 2018), vanaf 8 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale inhoud van de materies vervat in het opleidingsprogramma van de directeurs van instellingen voor de huisvesting en opvang van bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie v type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010027172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de bevoegde hiërarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van scho type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 4460 ****, **** **** **** 90, onder het nummer 14.1596.01 (geldig tot 24 januari 2011), vanaf 1 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale inhoud van de materies vervat in het opleidingsprogramma van de directeurs van instellingen voor de huisvesting en opvang van bejaarde personen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie v type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010027172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de bevoegde hiërarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van scho type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : Mevr. **** ****, is gevestigd te 5030 **** (****), **** **** 41, onder het nummer 14.0500.02 (geldig tot 5 maart 2014), vanaf 25 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het UBPol inzake de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007206 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van het gezondheidscentrum te Sankt Vith type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010007221 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 20/04/2011 numac 2011000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het UBPol inzake de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010203738 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer Geert **** ****, is gevestigd te 9000 ****, **** 3, onder het nummer 14.338.12 (geldig tot 17 december 2011), vanaf 10 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010035698 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 02/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenni sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 2018 ****, **** 92, onder het nummer 14.167.11 (geldig tot 21 januari 2011), vanaf 21 juni 2010.

Bij ministerieel besluit van 12 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van tekenbevoegdheid betreffende de ministeriële besluiten voor de toekenning van subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed type ministerieel besluit prom. 12/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende intrekking en verbod van het op de markt brengen van de door Homesaver Fire geproduceerde brandwerende deken, model K75 met als afmetingen 1,20 m x 1,20 m sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** Ridder, is gevestigd te 9280 ****, **** 62, onder het nummer 14.1400.07 (geldig tot 21 augustus 2015), vanaf 18 februari 2010.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010204318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 13/07/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010204317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** ****, is gevestigd te 1140 ****, **** 20, onder het nummer 14.1680.06 (geldig tot 9 augustus 2014), vanaf 1 december 2009.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010204318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 13/07/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010204317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 3000 ****, **** **** **** **** 2, onder het nummer 14.1332.11 (geldig tot 20 november 2013), vanaf 17 mei 2010.

Bij ministerieel besluit van ontwerp 12 juli 2010 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** ****, is gevestigd te 3000 ****, **** **** **** **** 2, onder het nummer 14.306.09 (geldig tot 17 december 2011), vanaf 1 juli 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^