Vergunning
gepubliceerd op 24 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij besluit ministerieel van 21 december 2010, wordt de vergunning voor he Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000037
pub.
24/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij besluit ministerieel van 21 december 2010, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan de BVBA SECURITE FEDERALE DEKAIRELLE ERIC, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5660 BRULY, Rue Grande, 61b.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010003620 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2010-2015 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2010-2018 type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010010007 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, en ontslag van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw - en groentegewassen zich tenminste moet uitst type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten, wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst geweigerd aan TRANSPORT DEJAGER NV, met maatschappelijke zetel te Ringlaan 16, 8501 HEULE.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^