Vergunning
gepubliceerd op 18 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000099
pub.
18/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Arc-en-ciel - Regenboog », te Brussel, om van 10 tot en met 30 maart 2011 onder de benaming « Regenboog - Aktie » in het gehele land een huis-aan-huis collecte te houden van niet-bederfelijke eetwaren en in de tweede plaats van geld.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^