Vergunning
gepubliceerd op 16 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 8 september 2010 worden in artikel 1 van het ministerieel Bij mi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000153
pub.
16/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 8 september 2010 worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 februari 2006 tot vergunning van CHRISTOPHE LAMBAUX voor het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon, de woorden « wordt toegekend aan CHRISTOPHE LAMBAUX, Florent Geversstraat 38, te 2650 Edegem » vervangen door de woorden « wordt toegekend aan CHRISTOPHE LAMBAUX, Aarschotsesteenweg 157/F101, te 3111 Wezemaal ».

Bij ministerieel besluit van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien sluiten worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 15/06/2010 numac 2010024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten tot vernieuwing van de vergunning van G4S Cash Services NV voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, de woorden « aan G4S Cash Services NV » vervangen door de woorden « aan G4S Cash Solutions (Belgium) NV ».

Artikel 2, § 1 van het ministerieel besluit van 13 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008201124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 19/02/2008 numac 2008022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/02/2008 pub. 15/06/2010 numac 2010024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten tot vernieuwing van de vergunning van G4S Cash Services NV voor het exploiteren van een bewakingsonderneming wordt vervangen door volgende bewoordingen : « Artikel 2 § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden met inbegrip van het vervoer van geldbiljetten zonder goedgekeurd neutralisatiesysteem; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken.

Bij besluit van 11 januari 2011 worden in artikel 1 van het besluit van 21 november 2008 tot vernieuwing van de vergunning van Cobelguard Light CIT NV voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, de woorden « aan Cobelguard Light CIT NV, met maatschappelijke zetel te Pantheonlaan 47, 1081 Brussel » vervangen door de woorden « aan Be Monitoring and Alarm Receiving Center », afgekort « BeMARC », met maatschappelijke zetel te Vijverweg 23, 1370 Geldenaken ».

Bij besluit van 16 februari 2011 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 11 augustus 2009 tot vergunning van Arasguard Security BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming vervangen door volgende bewoordingen : « Artikel 2 § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een café of dansgelegenheid uitmaken en van winkelinspecteurs. § 2. Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend. § 3. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij besluit van 16 februari 2011 worden in artikel 1 van het besluit van 23 augustus 2010 tot vernieuwing van de vergunning van RAP SECURITY BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, de woorden « met maatschappelijke zetel te Sportlaan 75, 3582 Beringen » vervangen door de woorden « met maatschappelijke zetel te Beringersteenweg 95, 3520 Zonhoven ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^