Vergunning
gepubliceerd op 15 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij besluit van 11 januari 2011 wordt de heer Luc VAN HOOREWEDER, gevestigd te 88 Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000344
pub.
15/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij besluit van 11 januari 2011 wordt de heer Luc VAN HOOREWEDER, gevestigd te 8860 LENDELEDE, Izegemsestraat 33, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1712.01 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de heer Carlos LOWIE, gevestigd te 8730 BEERNEM, Spoorwegstraat 3, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1713.01 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de heer Jeffrey REILHOF, gevestigd te 8700 TIELT, Pieter Simonsstraat 5, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1714.01 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 14 februari 2011 wordt de heer Davy BORYSIEWICZ, gevestigd te 2600 ANTWERPEN (Berchem), City Link, Posthofbrug 16, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1715.02 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van catégorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sluiten wordt De heer Eric DELANGE, gevestigd te 4920 AYWAILLE, sur le Bois 20, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.0520.02 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 25 februari 2011 wordt de heer Olivier HERMANS, gevestigd te 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE, Vorstlaan 25, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1716.02 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 14 maart 2011 wordt de heer Brecht CALUWE, gevestigd te 2920 HEIDE-KALMTHOUT, Rodeweg 72, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1718.03 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 28 maart 2011 wordt de heer Dennis DE BRAUWER, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Emile Jacqmainlaan 53, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1719.03 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit ter uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand sluiten wordt de heer Eric SCHELLEKENS, gevestigd te 1330 RIXENSART, rue de Nivelles 11, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.0521.03 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 6 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011146 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2010, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektricitei type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specia sluiten wordt de heer Michael MURGANO, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Léon Lepagestraat 23, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.0522.04 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011018162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten wordt Mevr. Peggy DUSZYNSKI, gevestigd te 7390 QUAREGNON, rue Courbelette 63, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.0523.04 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 9 mei 2011 wordt Mevr. Sophie VANSLAMBROUCK, gevestigd te 1755 GOOIK (Leerbeek), Ninoofsesteenweg 107, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1720.05 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens sluiten wordt de heer Vincent PASTUSZENKO, gevestigd te 4000 LUIK, rue des Croisiers 24, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.0524.05 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 16 mei 2011 wordt de heer Jan BUYCK, gevestigd te 8300 KNOKKE-HEIST, Esdoornstraat 61, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1723.05 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 16 mei 2011 wordt de heer Koen VAN DE VELDE, gevestigd te 8000 BRUGGE, Steenkaai 32/A1, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1722.05 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 16 mei 2011 wordt de heer Christophe MACHIELS, gevestigd te 9000 GENT, Kouterdreef 3, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.1721.05 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011204201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 16/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten wordt De heer Philippe MARCHAND, gevestigd te 4000 LUIK, avenue de l'Observatoire 215. 061, gemachtigd om het beroep van privédetective onder het nummer 14.0525.05 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^