Vergunning
gepubliceerd op 15 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 17 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van De he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000346
pub.
15/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 17 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** PIOT is gevestigd te 1430 **** (****), **** **** **** 17, onder het nummer 14.215.04 (geldig tot 5 mei 2018), vanaf 6 januari 2011.

Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 2600 **** (****), City ****, **** 16, onder het nummer 14.1255.04 (geldig tot 4 mei 2013), vanaf 6 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003052 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Leuven, Nijvel en Vilvoorde en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 1410 ****, **** **** **** 93, onder het nummer 14.0076.04 (geldig tot 7 april 2013), vanaf 19 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009138 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een secretaris van een Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009136 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht en benoeming van de nieuwe voorzitter type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalid type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035388 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenningaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, onder het nummer 14.0516.11 (geldig tot 3 november 2015), vanaf 15 februari 2011.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201632 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011 type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 1700 ****, **** **** de **** 131, bus 9, onder het nummer 14.0364.10 (geldig tot 30 november 2013), vanaf 24 februari 2011.

Bij besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** WOUTERS is gevestigd te 2600 **** (****), City ****, **** 16, onder het nummer 14.1665.09 (geldig tot 28 september 2013), vanaf 2 februari 2011.

Bij besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** DE **** is gevestigd te 9840 DE ****, **** 64, onder het nummer 14.319.11 (geldig tot 17 december 2011), vanaf 29 december 2010.

Bij besluit van 14 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : Mevr. **** **** is gevestigd te 3680 ****, **** **** 39, onder het nummer 14.1605.08 (geldig tot 28 september 2011), vanaf 2 februari 2011.

Bij besluit van 14 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 2600 **** (****), City ****, **** 16, onder het nummer 14.1039.11 (geldig tot 7 december 2012), vanaf 27 januari 2011.

Bij besluit van 18 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 2000 ****, **** 2, onder het nummer 14.1094.01 (geldig tot 26 januari 2013), vanaf 15 juli 2008.

Bij besluit van 18 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 4690 **** (****), **** de **** 27, onder het nummer 14.1675.02 (geldig tot 26 februari 2014), vanaf 11 maart 2011.

Bij ministerieel besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 6540 LOBBES, **** de **** 73, onder het nummer 14.0102.05 (geldig tot 28 mei 2013), vanaf 15 april 2010.

Bij ministerieel besluit van 20 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, onder het nummer 14.0521.03 (geldig tot 27 maart 2016), vanaf 12 april 2011.

Bij besluit van 22 april 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 8900 ****, ****-**** 67, onder het nummer 14.1134.02 (geldig tot 16 februari 2013), vanaf 16 maart 2011.

Bij besluit van 22 april 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 3700 ****, **** **** **** 9, onder het nummer 14.1512.07 (geldig tot 25 augustus 2018), vanaf 12 april 2011.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** MEERT is gevestigd te 1770 ****, **** 9, onder het nummer 14.0464.01 (geldig tot 31 januari 2012), vanaf 20 maart 2011.

Bij ministerieel besluit van 9 **** 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats : De heer **** **** is gevestigd te 6240 ****, **** de la **** 15, **** 32, onder het nummer 14.0263.07 (geldig tot 7 juli 2014), vanaf 29 april 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^