Vergunning
gepubliceerd op 10 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep **** **** he

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000347
pub.
10/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen **** besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 1560 ****, Rode Kruisstraat 11, onder het nummer 14.1238.04; het **** heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 15 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de beg type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011007055 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 4020 ****, **** ****'affaires **** ****, square des **** ****'Eau 1-2, onder het nummer 14.0228.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 25 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van catégorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** GENOT, voorheen gevestigd te 7033 BERGEN (****), **** de la **** ****'**** 10****, onder het nummer 14.275.07; het **** heeft uitwerking met ingang van 31 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201632 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011 sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 7110 LA **** (****), **** **** **** 3, onder het nummer 14.0466.02; het **** heeft uitwerking met ingang van 11 februari 2011.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 10/03/2011 numac 2011011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 63 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 4253 GEER, **** **** 2****, onder het nummer 14.290.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2011.

**** besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 1000 ****, **** **** 53, onder het nummer 14.1059.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2011.

**** besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op haar verzoek, ingetrokken : Mevr. **** VAN DER ****, voorheen gevestigd te 2880 ****, **** 18, onder het nummer 14.1670.11; het **** heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2011.

**** besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op haar verzoek, ingetrokken : Mevr. **** ****, voorheen gevestigd te 3500 ****, **** 61, onder het nummer 14.370.03; het **** heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2011.

**** besluit van 14 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 8790 ****, **** 92, onder het nummer 14.194.07; het **** heeft uitwerking met ingang van 15 december 2010.

**** besluit van 14 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 1000 ****, **** 15, onder het nummer 14.1343.12; het **** heeft uitwerking met ingang van 15 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** BARON, voorheen gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, onder het nummer 14.424.10; het **** heeft uitwerking met ingang van 7 april 2011.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 1370 ****, **** de **** 158, onder het nummer 14.0379.09; het **** heeft uitwerking met ingang van 8 maart 2011.

**** besluit van 22 april 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, voorheen gevestigd te 9620 **** (****), **** 73, onder het nummer 14.1470.05; het **** heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2011.

**** besluit van 22 april 2011 wordt de vergunning om het beroep van **** uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** DE VOS, voorheen gevestigd te 1130 ****, **** 2, onder het nummer 14.353.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 8 maart 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^