Vergunning
gepubliceerd op 26 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België », te Brussel, om van 1 oktober

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000479
pub.
26/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^