Vergunning
gepubliceerd op 09 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering uitbreiding Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011 wordt de aanvraag van Bij min

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000503
pub.
09/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering uitbreiding Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204437 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15 sluiten wordt de aanvraag van BDS SECURITY BVBA, met maatschappelijke zetel rue Arthur Demoulin 11, te 6142 Leernes, geweigerd om haar vergunning uit te breiden met de activiteiten inzake beheer van alarmcentrales en winkelinspecteurs.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten wordt de aanvraag tot uitbreiding van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming met de activiteiten van winkelinspectie geweigerd aan INTERNATIONAL CONSULTANTS ON TARGETED SECURITY BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel Bosstraat 30, 1930 Zaventem.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^