Vergunning
gepubliceerd op 23 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2011 wordt het ministerieel bes Dit besl

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011205905
pub.
23/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205677 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepa type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie sluiten wordt het ministerieel besluit van 21 oktober 2008 tot vergunning van VZW « LES PETITS RIENS » voor het organiseren van een interne bewakingsdienst en gevestigd is te Amerikaansestraat 101, 1050 Brussel, ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking vanaf 25 februari 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^