Vergunning
gepubliceerd op 10 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Max Havelaar België » te Brussel om van 1 augustus 2014

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000786
pub.
10/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Max Havelaar België » te Brussel om van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^